Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > L'esperit emprenedor
 

L'esperit emprenedor


Què és?

La majoria de les persones cerquen activitats professionals que els permetin desenvolupar la seva vocació i realitzar els seus objectius dins del món laboral. Estudis recents indiquen, però, que hi ha un gruix de gent, més enllà del 40%, que voldrien crear la seva pròpia empresa.

La manca de l’esperit emprenedor és una de les principals causes per les quals molts dels que es plantegen crear la seva pròpia empresa veuen frustrat el seu somni, tot i tenir acumulat suficient coneixement, experiència i capital per començar.

Són pocs els que ho aconsegueixen, els que anomenem emprenedors, i moltes vegades son titllats, de manera amorosa pel seu entorn més proper, de “bojos” per arriscar-se d’aquesta manera. Ser emprenedor per naturalesa requereix un inconformisme i una curiositat que ens faci despertar un desig de creativitat per trencar amb la monotonia d’allò que anomenem normal i aquesta condició és, de vegades, vista com a no normal per l’entorn.

L’esperit emprenedor és aquell enfocat a iniciar el canvi, aquell que contribueix al creixement de la societat, a la seva productivitat, proporcionant tecnologies, productes i serveis.

L’esperit emprenedor és l’actitud i el procés de crear una activitat econòmica combinant el nivell de riscos assumit, la creativitat i la innovació amb una gestió sòlida, en una organització nova o en una ja existent. En resum, podem dir que l‘emprenedor és aquell que veu els problemes com a una oportunitat per emprendre i oferir solucions.

La importància de l'esperit emprenedor

La gran importància de l’esperit emprenedor a la nostra societat ve donada per la seva contribució a la creació de llocs de treball, que es concentra cada cop més en les empreses de nova constitució i de menor dimensió.

L’esperit emprenedor esdevé cabdal per a la competitivitat: les noves iniciatives empresarials impulsen la productivitat.

Les investigacions demostren que la iniciativa emprenedora contribueix de forma notable al creixement econòmic i que els països amb un major augment en els índexs d’emprenedors tendeixen a majors reduccions de les taxes d’atur.

Aquest augment en l’eficàcia o en la innovació porta a una millora de la força competitiva en el conjunt de l’economia. Alhora, aquest procés comporta més oferta i reduccions en els preus, aspecte que suposa un benefici per al consumidor.

L’esperit emprenedor treu partit del potencial personal: la decisió de convertir-se en empresari pot derivar d’una necessitat econòmica. Aquesta conversió en empresari genera unes perspectives de millora, amb l’acompliment de les necessitats més elevades.

Característiques de l'emprenedor

De ben segur és que tots voldríem tenir la fórmula màgica que ens permetés convertir qualsevol persona en un emprenedor. Han estat moltes les teories sobre l’origen, les causes, processos, capacitat d’aprenentatge i d’altres mètodes i qualitats innates o apreses que condueixen una persona a ser emprenedor.

L’entorn sociocultural hi intervé, atès que hi ha més emprenedors en entorns en què l’exemple és proper, com en la família,... Això explica que hi ha hagi una tendència major d’aquest fenomen a Catalunya, i en l’altre extrem, l’absència de l’emprenedor en alguns països de l'est.

Tot i que resulta força difícil avaluar la capacitat d’una persona per tal de ser empresari, hi ha un cert consens a identificar i diferenciar un seguit de trets que podríem anomenar tècniques o gestions.

A continuació es fa un recull d’ingredients que es poden combinar de manera que trobarem emprenedors que excel•leixen i d’altres que no tant, si bé el gruix dels emprenedors d’èxit en tenen una bona combinació en la seva recepta personal.

Trets personals

 • Confiança i seguretat en un mateix.
 • Perseverança i constància per perseguir els objectius.
 • Energia: capacitat de generar i mantenir un elevat i continu nivell d’activitat.
 • Entusiasme i capacitat d’encomanar- lo.
 • Liderat i dots de comandament.
 • Independència de criteris i caràcter per imposar-los.
 • Voluntat de sacrifici i sensatesa per evitar sacrificis inútils.
 • Humilitat, sinceritat i honradesa com a bons companys de viatge.
 • Baixa aversió al risc i alt nivell de responsabilitat.

 

 Habilitat tècniques de gestió     

 • Capacitat de presa de decisions.
 • Esperit comercial.
 • Formació en gestió empresarial.
 • Capacitat d’abstracció numèrica.
 • Poder d’adaptació.
 • Voluntat d’aprenentatge.
 • Capacitat d’anàlisi i síntesi.
 • Capacitat per definir objectius i el camí per assolir-los.
 • Intuïció i anticipació als esdeveniments futurs.
 • Innovador.
 • Coneixement de les tècniques, mètodes i materials a utilitzar.
 • Experiència en gestió.
 • Dots de direcció i organització.
 • Criteri empresarial.

L’emprenedor ha de tenir noves idees i aconseguir traduir-les en noves ofertes empresarials, ha de ser capaç de prendre decisions en condicions d’incertesa i ha de ser capaç també d’avaluar fredament les capacitats pròpies i aptituds personals i complementar-les amb d’altres col·laboradors, formant un equip que lideri.

Ha de tenir una mirada optimista i realista. Ha d’ésser conscient que s’enfronta a un nou repte i que possiblement el camí cap a l’èxit serà dur i costós. Cal que assumeixi reptes i riscos per tal de tirar endavant els projectes.

A banda d’aquesta consciència, l’emprenedor també ha de tenir la capacitat tècnica de crear i dirigir una organització i la capacitat personal de fer de la seva idea un projecte col·lectiu.


Data d'actualització: 26.02.2018