Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Treballs en pràctiques
 

Treballs en pràctiques


Programes i Beques

 

 • Erasmus+ (projecte Motiva 3):Programa europeu en els àmbits de la formació, l’educació i la joventut que integra, entre d’altres, els anteriors programes existents en marc del Programa d’Aprenentatge Permanent (com Leonardo da Vinci).
 • Eurodissea: Programa d’intercanvis entre regions de la Unió Europea.
 • Comenius: Programa que promou la mobilitat i l'aprenentatge de llengües estrangeres adreçat a professors, futurs professors i alumnat d'educació infantil a educació secundària, així com així com a les institucions o organitzacions educatives.
 • Europass: Activitat de la Unió Europea per promoure l’aprenentatge i la mobilitat de les persones en formació.
 • Iniciativa comunitària de recursos humans EQUAL: Programa per promoure noves formes de combatre tot tipus de desigualtat i exclusió amb relació al mercat de treball per mitjà de cooperació en l’àmbit transnacional. Finançat pel Fons Social Europeu.
 • Pràctiques en institucions europees.
 • Beques Canigó: Pretenen fomentar la realització de pràctiques d’estudi o treball en organitzacions internacionals públiques de caràcter intergovernamental i multilaterals i a les institucions de la Unió Europea
 • ACCIÓ. Agència per a la competitivitat de l’empresa. ACCIÓ és l’Agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya. Està especialitzada en el foment de la innovació i la internacionalització empresarial i compta amb una xarxa de 36 oficines arreu del món. Ofereix pràctiques a les seves oficines exteriors destinades a joves titulats.
 • Programa AIESEC: Programes de pràctiques tant de cooperació internacional com d’empresa promoguts per l’Associació Internacional d’Estudiants de Ciències Econòmiques i Empresarials.
 • Programa IAESTE: L’Associació Internacional d’Intercanvi d’Estudiants per Experiència Tècnica organitza intercanvis.
 • Beques de l’Institut Espanyol de Comerç Exterior: L’ICEX promou beques per treballar en pràctiques a les oficines comercials d’Espanya a l’estranger.
 • Jove Emprenedor Europeu: Programa per a joves titulats espanyols promogut per la Cambra Oficial de Comerç d’Espanya a la Gran Bretanya.
 • Vulcanus: Programa de formació Unió Europea - Japó. La seva finalitat és millorar la cooperació industrial entre la Unió Europea i el Japó.
 • Beques per investigadors: són beques que dóna la UE per a investigadors, independentment de la seva nacionalitat.
 • Beques Faro Global: programa de mobilitat, promogut per La Fundació General de la Universitat de Valladolid. El seu objectiu és impulsar la formació complementària dels titulats de totes les universitat espanyoles mitjançant la realització de pràctiques d’empresa a l’estranger.
 • Programa Argo Programa de mobilitat promogut pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, que té com objectiu impulsar la formació complementària dels titulats de totes les universitats espanyoles a través de la realització de pràctiques en empreses d'Europa, d'EUA, Canadà i empreses espanyoles o multinacionals amb seu a Àsia o Oceania.

Lectorats i auxiliars de conversa

 • Els lectorats consisteixen a impartir classes d’espanyol o català i difondre aquestes cultures en centres d’ensenyament superior de l’estranger. Per tant, també són una possibilitat de treball a l’estranger que es promou des del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació en el cas del català, i des de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional en el cas del castellà.
 • Dins d’aquesta mateixa línia existeixen els auxiliars de conversa, ensenyament de la llengua i la cultura espanyoles en centres d’ensenyament primari a l’estranger. La convocatòria es porta a terme des del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Data d'actualització: 14.02.2017