Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Webs interessants
 

Webs interessants

CREACIÓ EMPRESES:
Autoocupació Fundació privada per a la promoció de l’autoocupació de Catalunya
Xarxa Emprèn, suport a la creació d’empreses
ACC1Ó Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial de la Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
COOPCAT Confederació de cooperatives
Barcelonactiva Empresa municipal de promoció econòmica
CIRCE Guia per a la creació d’una societat per mitjans telemàtics
Portal Pyme Direcció General de la política de la PYME
Reempresa, iniciativa per promoure i recolzar els processos de reempresa


FINANÇAMENT:
Ajuts econòmics Ajuts de la Generalitat de Catalunya per a emprenedors, joves i autònoms
Bancat Pàgina de la primera xarxa catalana privada de Business Angels que posa en contacte inversors i emprenedors
Institut Català de Finances
Institut de Crèdit Oficial (ICO)
Avalis Societat de Garantia Recíproca sobre finançament i avals
FinEmpresa portal de finançament que promou la Generalitat de Catalunya


RECURSOS:
cecot Patronal innovadora d’àmbit territorial. Associació empresarial multisectorial
WebCapitalRiesgo Informacions sobre Capital Risc (ventures capital) i Capital Inversió (private equity)
Camerdata Informació sobre empreses espanyoles i cambres de comerç
PYMES on line Informació sobre les Pimes i el seu entorn
Creación de empresas Tot tipus d’informació per a la creació d’una empresa
060.es Trobada virtual entre el ciutadà i l’administració
e-empresarias.net Programa d’ajuda empresarial per a dones
Ara-Coop Entitat que treballa pel recolzament de cooperatives
ASODAME Associació de Dones Emprenedores


ADMINISTRACIÓ I OFICIALS:
Gencat.cat Web de la Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya
Canal Empresa de la Generaliat de Catalunya
Ministeri d’Hisenda
Agència Tributària
eTributs Portal tributari de Catalunya
Registre Mercantil Central
Seguretat Social
Institut Català de la Dones
Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM)
Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya
Servicio Público de Empleo Estatal
Butlletí Oficial de l'Estat
Col·legi de Notaris de Catalunya
Consell General del notariat d’Espanya
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (útil per l’obtenció de certificats digitals)
Agència Espanyola de Protecció de Dades
Direcció General del Cadastre
Diputació de Barcelona
Diputació de Girona
Diputació de Lleida
Diputació de Tarragona

Data d'actualització: 26.02.2018