Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > El Consell Nacional de la ...
 
Dimarts, 14 de febrer de 2017

El Consell Nacional de la Joventut programa tallers arreu de Catalunya per redactar la 4a Carta Catalana de la Joventut

El procés participatiu involucrarà a més de 600 persones joves de tot el territori català per debatre i presentar propostes en torn de 12 eixos temàtics. La carta serà una eina per incidir políticament en la consecució de les reivindicacions juvenils i impulsar els models socials pels quals aposten les persones joves.


4a Carta Catalana de la Joventut

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) ha presentat avui el procés participatiu “(Re)pensem-ho tot, construïm col·lectivament”, enfocat a redactar la 4a Carta Catalana de la Joventut. La iniciativa contempla el desenvolupament de 15 tallers arreu del territori, la posada en marxa d’un qüestionari digital i l’organització d’un congrés els dies 13 i 14 de maig. En total es preveu que més de 600 persones joves prenguin part en aquest procés de debat, reflexió i presentació de propostes.

Amb aquest procés el CNJC pretén fer aflorar les noves maneres de participar de les persones joves i entitats juvenils, parlar sobre els diferents models de societat que imaginem i volem com a joves i recollir les propostes de la joventut per promoure canvis reals.

Els diversos espais de participació serviran per abordar detalladament 12 grans temàtiques amb l’objectiu de definir i influir en les polítiques públiques dels pròxims anys. Totes elles responen a les preocupacions i aspiracions que hem detectat entre la joventut: educació, cultura, treball, habitatge, salut, participació i associacionisme, territori i mobilitat, diversitat i drets de la ciutadania, gènere, comunicació i TIC, sostenibilitat i justícia global.

Procés participatiu a quatre nivells
El procés participatiu crearà espais autònoms, transversals i no institucionals. Per tal de garantir la incorporació de la visió local i recollir les aportacions del teixit associatiu juvenil, s’han programat quatre tipologies d’espais de participació.

En una primera fase, entre febrer i març del 2017, el CNJC organitzarà 10 tallers territorials i 5 de caràcter sectorial (joves que participen en consells locals de joventut, entitats polítiques, sindicals, educatives, i socials i culturals). Aquesta fase compta amb col·laboració de les Oficines Joves de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil i de l’entitat Spora Sinergies, encarregada del disseny del procés participatiu.

L’objectiu de les trobades territorials és incorporar les propostes del món local i recollir les aportacions del teixit associatiu juvenil, les quals es complementaran amb la visió més especialitzada que s’obtindrà de les trobades sectorials. En total es preveu la participació de 200 joves en aquesta fase.

El segon nivell de participació se centrarà en la recollida d’aportacions via telemàtica a través d’un qüestionari que s’habilitarà a finals de febrer a la web del CNJC. L’objectiu és recollir informació sobre la realitat, objectius i models de participació de les entitats juvenils catalanes.

El Congrés de la Joventut programat pels dies 13 i 14 de maig serà el punt àlgid d’aquest procés participatiu. Es preveu que hi assisteixin al voltant de 400 persones joves. L’objectiu és crear un espai per posar en comú totes les propostes sorgides dels diferents tallers, concretar-les i treballar les principals línies de conclusions per redactar la Carta Catalana. La Direcció General de Joventut donarà suport al CNJC per impulsar aquest tercer espai de participació.

Els continguts definitius de la Carta s’acabaran de concretar durant la tardor del 2017 a través d’un procés de retorn de les conclusions al territori per perfilar el redactat final. Tota la informació recollida en aquestes 4 fases també servirà per elaborar el Pla d’Actuació Jove, l’eina que concretarà, planificarà i articularà les prioritats i actuacions del moviment juvenil organitzat fins a 2020.

La 3a Carta Catalana de la Joventut, obsoleta
La iniciativa d’impulsar la redacció de la nova Carta Catalana de la Joventut neix del teixit associatiu juvenil català a través d’una resolució presentada per l’àmbit d’entitats polítiques del CNJC i aprovada per unanimitat en Comitè Executiu.

L’última carta es va elaborar l’any 2003, fa 14 anys,  i des de llavors la realitat de les persones joves ha canviat en molts àmbits. Cal elaborar un document nou que reculli les propostes actuals del moviment juvenil organitzat, que s’adapti a l’actual context socioeconòmic i que doni resposta a les necessitats emergents. Les conclusions que es desprenguin de la carta marcaran les línies estratègiques a seguir des del CNJC durant els pròxims anys.

Sobre el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) és la plataforma interassociativa que agrupa més de 90 associacions juvenils catalanes. Fundat el 1979, fomenta l’associacionisme juvenil i promou els interessos de la gent jove davant la societat i els poders públics. Prop de 200.000 joves participen en les entitats i associacions membres del CNJC.


Per a més informació i/o peticions:
Comunicació CNJC – Laia Quintà
comunicacio@cnjc.cat
933 68 30 80
681 60 83 13