Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Mercat laboral i joves amb ...
 
Dijous, 24 de maig de 2018

Mercat laboral i joves amb diversitat funcional, molt per fer

No trobes feina perquè no tens experiència, si no tens experiència no trobes feina... és un peix que es mossega la cua i amb el que sovint els i les joves us trobeu quan heu de buscar la vostra primera feina. Si a més, ets jove i tens una diversitat funcional, la cosa encara s’agreuja molt més.


Mercat laboral i joves amb diversitat funcional, molt per fer
Llicència CC0 - clemtheriez (Pixabay)

Tal com recollia fa unes setmanes l’article del mitjà digital El Crític, ser jove amb diversitat funcional dificulta l’entrada a un mercat laboral que, tot i estar regulat per llei, no evita que es visquin situacions d’exclusió massa sovint.

Segons el Departament de Treball, del total de persones amb diversitat funcional, un 15% són joves d’entre 16 i 34 anys. Entre aquest 15% només un 6% estan al mercat laboral amb contracte. Segons dades de contractació de l’àmbit espanyol, la contractació de persones amb diversitat funcional se centra en la franja d’edat dels 25 al 44 anys i dels majors de 45 anys. Els més joves queden, doncs, exclosos del mercat laboral amb una taxa de contractació molt reduïda.

Les persones joves amb diversitat funcional necessiten algunes vegades processos formatius més llargs. Així mateix, la manca d’oportunitats laborals es veu influïda per la manca d’experiència d’una manera més important que en les persones joves que no tenen diversitat funcional. Tot i que pràcticament el 70% de les persones que formen part d’aquest col·lectiu a l’atur tenen estudis obligatoris i el batxillerat, el mercat de treball no és capaç d’integrar-les. El prejudici d’una baixa productivitat i de falta de capacitat d’aquest col·lectiu posa encara més pals a les rodes de la seva integració laboral.

La millora de la formació o el tipus de treball que hi ha al mercat són fonamentals perquè un percentatge més gran d’aquests joves pugui entrar a treballar-hi. Cal més inversió en la formació de joves amb diversitat funcional per tenir les mateixes oportunitats i accedir al mercat laboral amb igualtat de condicions que la resta de joves.

Segons la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, les empreses públiques i privades amb 50 o més treballadors, han de tenir contractades un 2% de persones amb certificat de discapacitat. Hi ha empreses que poden quedar exemptes si ho acrediten, però igualment han de complir amb alguna de les mesures alternatives que dicta la llei, com per exemple, signar convenis amb els Centres Especials de Treball (CET), que són empreses que tenen com a finalitat assegurar un lloc de treball remunerat i la prestació dels serveis d'ajustament personal i social que requereix el personal amb discapacitat, garantint, d’aquesta manera la seva integració laboral.

L’Administració impulsa actuacions i ajuts per tal de revertir la situació actual, però encara queda molt per fer. Cal veure, viure i atendre la diversitat funcional, no com un entrebanc, sinó com una forma d’entendre una societat inclusiva, amb els mateixos drets i oportunitats per a tothom.