Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Protegeix i defensa les teves ...
 
Dimecres, 13 de juny de 2018

Protegeix i defensa les teves dades personals

Probablement en les darreres setmanes has anat rebent correus electrònics a dojo d’empreses comercials o d’entitats demanant-te la conformitat per mantenir-vos en contacte. És un símptoma de l’augment del control que sobre les nostres dades personals ens facilita el Reglament general de protecció de dades (RGPD), d’obligat compliment des del passat 25 de maig.


RGPD
Imatge: Freepik.com

La protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de les dades personals és un dret fonamental. La Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea i el Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) estableixen que qualsevol persona té dret a la protecció de les dades de caràcter personal que l’afecten. No és un dret absolut, sinó que s’ha de considerar en relació amb el seu funcionament a la societat i mantenir l'equilibri amb altres drets fonamentals.

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), en vigor des del maig de 2016, ja és de plena aplicació. La necessitat d’aconseguir una major coherència a tot Europa, i el fet que en els últims anys les tecnologies han disparat exponencialment el tractament de dades personals va comportar la necessitat de reforçar el control de la ciutadania sobre la seva informació personal.

Propietat de les dades personals
Les teves dades personals són teves, si les cedeixes a una entitat, organisme o empresa perquè les tractin, aquests són responsables de tractar-les de forma correcta i ho han de poder demostrar. El tractament que en facin ha de ser lícit, ha de respectar el RGPD.

Imprescindible el teu consentiment
Quan cedim informació referida a la nostra persona (nom, adreça, edat, estudis...) ho fem per a un tractament de dades concret vinculat a una o unes finalitats concretes, què tenim el dret de conèixer per endavant. Hem de poder decidir sobre si consentim o no el seu tractament correctament informats. Les dades no es poden conservar i fer servir per a un altre ús diferent d’aquell pel qual vam donar el nostre consentiment.

Finalitat determinada i dades limitades
Les dades recollides han de ser les necessàries i coherents amb la finalitat per la qual seran tractades. Per exemple, a una empresa que et demani consentiment per tractar les dades personals que li calen per fer-te arribar informació comercial periòdica sobre un producte o servei (un tractament força simple), amb la teva adreça de correu electrònic n’hi hauria prou. Una mica més d’informació cal, per exemple, en el cas que una entitat et demani consentiment per tractar les teves dades per inscriure’t en una activitat formativa;  I una mica més encara, per exemple, quan un òrgan o organisme d’una administració pública et demana consentiment per tractar les dades personals necessàries per sol·licitar un ajut. En qualsevol dels casos, el formulari (electrònic o en paper) on es recull la teva informació personal ha de disposar de la informació obligatòria sobre quin serà el seu tractament.

Categories especials de dades personals
En general, és prohibit el tractament de dades que revelin origen ètnic o racial, opinions polítiques, conviccions religioses o filosòfiques, o afiliació sindical, i el tractament de dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera inequívoca una persona física, dades relatives a salut o dades relatives a la vida sexual o orientació sexual d’una persona física. El RGPD estableix un llistat de situacions concretes en què sí es poden tractar, per exemple, en la circumstància en què la persona interessada no es trobi capacitada per donar el consentiment i el tractament d’aquestes dades sigui necessari  per protegir els seus interessos vitals o els d’una altra persona.

Control de les teves dades un cop cedides
En relació amb les teves dades personals tens els drets següents: a accedir-hi; a rectificar-les; a cancel·lar-les (dret a l’oblit); a oposar-te o a limitar el seu tractament; a rebre les dades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a què en alguns casos es puguin transmetre a un altre responsable de tractament.

Protecció de les dades en el seu tractament
El responsable del tractament de dades ha d’aplicar les mesures tècniques adients per garantir que, per defecte, només es tractin les dades necessàries per a la finalitat específica. Aquesta obligació s’aplica a la quantitat de dades, l’extensió del tractament, el termini de conservació i la seva accessibilitat.

Autoritats de control independents
Cada estat de la Unió Europea disposa d’una o vàries autoritats de control públiques independents que supervisen l’aplicació del Reglament. A través del RGPD es va crear el Comitè Europeu de Protecció de Dades, un nou organisme de la Unió que integra les autoritats de control dels estats membres. A Catalunya, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades vetlla per protegir aquest dret fonamental.

Fes valdre els teus drets!