Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > 10 passos per ser autònom
 
10 passos per ser autònom

16/01/2019 de 16 a 18h. Activitat a càrrec d’Oficina Jove de Treball.

L’objectiu de la dinàmica és esbrinar quins són els dubtes més importants que tenen els emprenedors i emprenedores en matèria de donar-se d’alta com a empresari/a individual i fiscalitat. La participació hauria de ser un element diferenciació d’aquesta xerrada. La teòrica es veuria en diferents casos pràctics.

Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris

*
*
*

Informació bàsica de protecció de dades del tractament “Oficina Jove de Treball”

Responsable del tractament: Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Finalitat: La finalitat és la gestió de les dades referents a persones que s’adrecen a l’Oficina Jove de Treball i l'enviament d'informació sobre actuacions de la Direcció General de Joventut.
Legitimació: En compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. I quan ens doneu el vostre consentiment. Podeu retirar-lo en qualsevol moment.
Destinataris: Les dades es cediran a les empreses, amb el consentiment previ de la persona interessada.
Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, suprimir-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Direcció General de Joventut per correu postal (Calàbria, 147 08015 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a joventut.tsf@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut). Més informació al web: http://treballiaferssocials.gencat.cat/protecciodades
Amb la vostra signatura, autoritzeu explícitament la unitat responsable del fitxer per al tractament de les vostres dades amb les finalitats indicades.