Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Reptes del Pla d'Actuació de Polítques de Joventut 2017-2020  > Repte 1: Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves
 

Repte 1: Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves

Es tracta de fer possible l’èxit en la trajectòria educativa del jovent, ja que aquest moment clau del seu cicle vital condicionarà la seva trajectòria futura i les seves condicions per a l’emancipació i per a la realització del seu projecte de vida.


Vídeo: Dades sobre pressupost i nombre d’actuacions relatives a 2017.

Un dels principals reptes del PAPJ 2017-2020 és fer possible l’èxit en la trajectòria educativa del jovent. Aquest és un dels moments clau en la vida d’una persona jove. Un moment del cicle vital que condicionarà la seva trajectòria futura i les seves condicions per a l’emancipació i per a la realització del seu projecte de vida. Per aquesta raó, el PAPJ 2017-2020 posa un especial èmfasi en les mesures que cal desplegar en aquest àmbit.

Un dels aspectes prioritaris que el PAPJ 2017-2020 vol reforçar són totes les mesures orientades a reduir l’abandonament prematur dels estudis i augmentar el nombre de joves amb estudis postobligatoris.

En aquest sentit, el pla aposta per orientar, apoderar i acompanyar la persona jove en el seu procés educatiu com una de les claus de l’èxit en la seva trajectòria. I planteja fer-ho a través de la construcció d’una estratègia comuna orientadora i d’un model d’orientació que pugui acompanyar les persones durant la seva etapa juvenil (i, també, al llarg de la vida). Una orientació de qualitat, adaptada a les necessitats de la persona jove i que pugui atendre tant els joves que encara estan en el sistema educatiu, en qualsevol dels seus nivells (obligatori, postobligatori o superior), com els que ja n’han sortit.

Aquest model d’orientació i aquesta estratègia comuna implica un reforç del treball conjunt entre totes les institucions que intervenen en els diferents moments de la trajectòria educativa dels joves (ESO, batxillerat, formació professional, universitats) o que acompanyen joves i hi treballen (SOC, àrees de Joventut, etc.), per garantir la coordinació, la complementarietat de la intervenció i afavorir el treball en xarxa.

En aquest sentit, el PAPJ posa la XNEJ i tot el seu potencial d’orientació i acompanyament de les persones joves al servei d’avançar en aquest model.

Una de les mesures destacades per augmentar el nombre de joves amb formació postobligatòria és el reforç i desplegament dels programes de noves oportunitats adreçats especialment als joves en situació de més vulnerabilitat, amb baixa qualificació i amb itineraris disruptius, per tal d’afavorir el seu retorn al sistema educatiu. Una altra de les mesures que el PAPJ vol reforçar, que es troba a cavall entre el repte 1 i el repte 2, són els programes de transició escola-treball (TET), com a projectes cabdals per a l’acompanyament a les persones joves amb trajectòries de més dificultat, amb l’objectiu de millorar-ne l’ocupabilitat i facilitar-los la trajectòria laboral amb garanties. Un aspecte complementari a aquest impuls és el reforç i el suport a les xarxes TET existents en el territori com a eines que possibiliten la coordinació entre els professionals, la posada en comú dels aprenentatges i la transversalitat dels recursos al servei d’aquests programes.

Una altra de les mesures en aquesta línia és donar un nou impuls a la formació professional dual i en alternança. Des de la seva posada en marxa el 2012, i amb l’obtenció d’uns bons resultats (de 250 participants a més de 10.000, amb un 70 % d’inserció laboral), la voluntat és reforçar aquesta formació i introduir les millores detectades al llarg d’aquests cinc anys d’implementació.

Un altre dels aspectes prioritaris que el pla vol reforçar és l’impuls de la prospecció i de les projeccions del mercat de treball català com una de les eines per incorporar noves formacions o titulacions per avançar cap a una societat del coneixement i un nou model productiu. El PAPJ vol contribuir a la detecció de sectors emergents i de noves professions que permetin adaptar millor la formació de les persones joves i afavoreixin la seva futura ocupabilitat.

El pla també es planteja afrontar el biaix de gènere existent en algunes de les vocacions i disciplines, especialment en les anomenades STEM (science, technology, engineering and mathematics), les vocacions industrials i les vocacions científiques. Les mesures que cal incorporar en aquest sentit pretenen ser una via per avançar cap a la igualtat d’oportunitats i fer visible l’univers femení en tots els camps de coneixement.

El pla també aposta per avançar i assegurar un model d’accés i de garantia d’igualtat pel que fa als estudis superiors, per assegurar que cap persona quedi fora de la universitat degut a motius econòmics.

El PAPJ, a més a més, vol fer un especial èmfasi al foment de la participació de les persones joves en el marc de l’educació, sigui obligatòria, postobligatòria o superior. Per això, incorpora mesures per impulsar programes que afavoreixin el protagonisme de la persona jove en el seu entorn educatiu (aula, centre, universitat, entorn).

En aquest sentit, el PAPJ 2017-2020 també fa especial atenció en la promoció de l’educació en el lleure de qualitat i accessible a tothom, incorporant actuacions i programes de suport i reconeixement a l’educació no formal com a agent estratègic en la formació integral de les persones joves i generador d’espais i relacions inclusives. 

Data d'actualització: 05.10.2018