Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Reptes del Pla d'Actuació de Polítques de Joventut 2017-2020  > Repte 2: Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves
 

Repte 2: Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves

Avançar en la transformació del model productiu i laboral català en un model més social i just, que ofereixi més ocupacions i millors i que reforci les polítiques adreçades a facilitar les transicions a la vida adulta i a millorar les condicions de vida de les noves generacions.


Vídeo: Dades sobre pressupost i nombre d’actuacions relatives a 2017.

Una de les apostes del PAPJ 2017-2020 és avançar en la transformació del model productiu i laboral català en un model més social i just, que ofereixi més ocupacions i millors i que reforci les polítiques adreçades a facilitar les transicions a la vida adulta i a millorar les condicions de vida de les noves generacions.

Aquest plantejament s’alinea amb el marc estratègic i la resta d’eines de planificació existents en l’àmbit de la Generalitat que aborden aquest àmbit i que també aposten per aquesta transformació del model productiu:

— L’Estratègia Catalunya (ECAT) 2020

— El Pla general d’ocupació de Catalunya – Estratègia catalana per a l’ocupació (ECO) 2012-2020

— El Programa operatiu de Catalunya del Fons Social Europeu 2014-2020

— Les Bases per a l’estratègia d’ocupació juvenil a Catalunya. Garantia Juvenil 2014-2020

— El Pacte nacional per a la indústria

— El Pla de desenvolupament de polítiques d’ocupació de Catalunya 2017-2018 (PDPO)


I no només això, sinó que la majoria plantegen com a col·lectiu prioritari d’intervenció el col·lectiu juvenil, com és el cas del Programa operatiu de Catalunya del Fons Social Europeu 2014-2020, el Pla general d’ocupació de Catalunya – Estratègia catalana per a l’ocupació (ECO) 2012-2020, en què un dels col·lectius d’intervenció prioritària són les persones menors de 30 anys; les Bases per a l’estratègia d’ocupació juvenil a Catalunya. Garantia Juvenil 2014-2020, específicament adreçada al col·lectiu jove, o el PDPO 2017-2018, que incorpora el col·lectiu juvenil com un dels col·lectius prioritaris (a més de les dones i les persones de més de 30 anys en situació d’especial vulnerabilitat) i que també inclou entre els objectius principals l’impuls de les polítiques d’ocupació juvenil.

A més a més, el PAPJ 2017-2020 aposta per desplegar estratègies i programes específics per adaptar-se a les casuístiques i necessitats de cada un dels perfils de joves. Donada l’heterogeneïtat del col·lectiu juvenil, les situacions d’activitat i les condicions laborals de les persones joves mostren desigualtats internes profundes en funció del sexe, l’origen, la franja d’edat o el nivell d’estudis, entre d’altres. Per això, el pla incorpora mesures específiques i adaptades que contribueixen a l’èxit en la trajectòria laboral de cada jove i a analitzar la cobertura i assegurar-se de no deixar sense recurs cap perfil.

Un altre aspecte fonamental que aborda el PAPJ 2017-2020 és la incorporació d’actuacions per a l’abordatge de la precarietat laboral, la millora de les condicions laborals del col·lectiu jove i la prevenció de riscos. En aquest sentit, el pla vol implicar els agents socials (patronals i sindicats) i les entitats juvenils en la definició i la posada en marxa d’un acord global pel treball digne i contra la precarietat juvenil.

I en la mateixa línia d’avançar cap a la transformació del model productiu i laboral català en un model més social i just, el PAPJ 2017-2020 vol impulsar models productius que incorporin la perspectiva de gènere, per superar, així, la reproducció de models, rols i estereotips tradicionals de gènere i la divisió sexual del treball. En aquest sentit, un els models empresarials que el PAPJ impulsa és el d’economia cooperativa, entenent que s’esdevenen fórmules empresarials que contribueixen a un model productiu més democràtic i socialment sostenible. Així doncs, el pla incorpora mesures i actuacions per al suport a l’emprenedoria social, el cooperativisme i l’economia social entre les persones joves com a projectes amb un valor social afegit que han de contribuir a avançar cap a una economia sostenible socialment. En aquest sentit es preveu reforçar el treball conjunt entre els professionals i serveis d’aquest àmbit i els professionals que treballen amb joves, amb l’objectiu de generar sinergies i posar en marxa col·laboracions i projectes conjunts.

També, pel que fa al model productiu, el PAPJ 2017-2020 aposta per avançar cap a un model basat en la innovació i el coneixement. Per això, incorpora mesures per a l’establiment de vincles entre l’àmbit universitari i el sistema productiu, per potenciar el paper de les STEM, de la recerca i l’R+D+I i la seva aplicació en el model productiu. També inclou actuacions adreçades a augmentar la innovació del sistema productiu català i a promoure l’emprenedoria entre les persones joves, incentivant les empreses emergents industrials i tecnològiques en lloc de l’anomenada indústria bruta.

I, en darrer lloc, el PAPJ 2017-2020 també aposta per un model productiu que facilita i promou la vertebració territorial. Donada l’emigració jove que es produeix de medi rural cap a medi urbà, aquest repte també incorpora mesures específiques per reforçar la creació d’oportunitats laborals i enfortir el teixit socioeconòmic en el medi rural, per tal que el col·lectiu juvenil que vulgui, pugui retornar (o instal·lar-se per primer cop) en el medi rural per realitzar el seu projecte de vida.

Data d'actualització: 05.10.2018