Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Reptes del Pla d'Actuació de Polítques de Joventut 2017-2020  > Repte 4: Promoure una vida saludable de les persones joves
 

Repte 4: Promoure una vida saludable de les persones joves

Una nova actitud d’intervenció en matèria de salut que inclogui l’abordatge dels canvis estructurals en diferents àmbits (educatiu, laboral, domiciliar, etc.) com a aspectes fonamentals per a la salut i que avanci cap a un model de salut integral i centrat en el benestar, amb noves mesures i actuacions sobre la salut emocional de les persones joves i que incorporin l’educació emocional com un actiu.


Vídeo: Dades sobre pressupost i nombre d’actuacions relatives a 2017.

Una de les novetats que incorpora el PAPJ 2017-2020 és una nova actitud d’intervenció en matèria de salut.

D’una banda, perquè el PAPJ 2017-2020 inclou l’abordatge dels canvis estructurals en diferents àmbits (educatiu, laboral, domiciliar, etc.) com a aspectes fonamentals per a la salut i que modifiquen substancialment les condicions de vida de les persones joves i el seu benestar.

De l’altra, perquè el PAPJ 2017-2020 pretén avançar cap a un model salutogènic, entès com un model de salut integral i centrat en els actius de benestar. Aquest canvi d’enfocament del PAPJ 2017-2020 suposa incloure noves mesures i actuacions que treballin la salut emocional de les persones joves i que incorporin l’educació emocional com un actiu per a la salut, ja que afavoreix i promou el benestar.

Per aquesta raó, el PAPJ 2017-2020 incorpora l’ús de noves metodologies centrades en la perspectiva d’educar per a la vida com a eix fonamental per al desenvolupament i creixement personal de les persones joves. Aquestes metodologies es concretaran en el desplegament de mesures i actuacions que permetin treballar les habilitats per a la vida i abordar les emocions i les habilitats socioemocionals, així com altres elements que han de permetre als joves viure bé, afrontar la vida, entendre’s i gestionar els entrebancs i conflictes.

A més a més, el PAPJ 2017-2020 aposta per ubicar la persona jove al centre de la definició dels serveis o de l’atenció en matèria de salut. Donar el protagonisme al jovent és un aspecte fonamental per apropar i adaptar els programes de salut a les seves necessitats i per garantir els seus drets. És a partir de la definició conjunta i el codisseny dels programes i serveis amb els joves que ampliarem el seu ús i coneixement entre la població juvenil. En aquest sentit, el PAPJ actual vol promoure espais d’experimentació i de cocreació per a la posada en marxa de serveis en matèria de salut fets amb els joves i per a ells. En aquesta línia, el PAPJ 2017-2020 també preveu impulsar la innovació en les metodologies utilitzades en els programes de salut per arribar als col·lectius als quals les campanyes i altres instruments de promoció de la salut no es mostren prou efectius. Per això es treballarà per incloure noves metodologies en les actuacions i mesures que cal desplegar: metodologies vivencials, amb perspectiva comunitària, de treball entre iguals, de corresponsabilitat, apoderament i participació de les persones joves.

El PAPJ 2017-2020 també inclou mesures per reforçar la coordinació, la col·laboració i el treball en xarxa entre els professionals de salut i de joventut, amb l’objectiu de millorar el coneixement dels serveis i programes que es despleguen des de les diferents àrees, garantir la complementarietat de la intervenció, detectar buits d’intervenció i generar nous projectes i col·laboracions per donar forma a les línies abans assenyalades.

Pel que fa als àmbits temàtics sobre els quals s’ha d’actuar, el PAPJ 2017-2020 inclou unes quantes novetats, com la promoció de l’activitat física entre la població jove (i no només de l’activitat esportiva), l’abordatge dels usos de les TIC i de les addiccions sense substància o socioadiccions, o la intervenció en matèria d’assetjament sexual i nit, entre molts d’altres.

A més a més, en la línia d’incorporar la perspectiva inclusiva i de gènere en tots els programes i actuacions, el PAPJ 2017-2020 pretén abordar el discurs heterocentrat en matèria de salut, tenir en compte i incloure les opcions no normatives de sexualitat i abordar els patrons estètics i rols de gènere en matèria de salut sexual i reproductiva, etc.

Data d'actualització: 05.10.2018