Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Reptes del Pla d'Actuació de Polítques de Joventut 2017-2020  > Repte 6: Universalitzar la cultura entre la població juvenil. Treballar perquè l’oferta cultural respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors
 

Repte 6: Universalitzar la cultura entre la població juvenil. Treballar perquè l’oferta cultural respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors

Atès que les persones joves tendeixen a tenir una concepció de la cultura més oberta i variada, el pla incorpora mesures i actuacions per ubicar la persona jove al centre, donant-li el protagonisme en la definició de l’oferta i el disseny de programes culturals.


Vídeo: Dades sobre pressupost i nombre d’actuacions relatives a 2017.

Els estudis recents ens mostren que les persones joves tendeixen a tenir una concepció de la cultura més oberta i variada que les generacions més grans. I també ens assenyalen que consumeixen tanta cultura com la població adulta (de fet, una mica més).

Així mateix, hi ha importants diferències dins del col·lectiu jove: tant les variables existencials (sexe i edat) com les posicionals (nivell educatiu, situació laboral i classe social) intervenen en la concepció de la cultura, en els interessos i en les pràctiques culturals.

Per aquesta raó, el PAPJ 2017-2020 es planteja les línies de treball següents. Primer, posa l’accent a augmentar l’accés a la cultura i el consum cultural crític de la gent jove. Per fer-ho possible el PAPJ 2017-2020 considera que una de les eines fonamentals per a la creació de públics és l’establiment d’una oferta que respongui als diferents interessos i pràctiques culturals de la població juvenil. I que aquesta oferta es doni a conèixer en els formats, llenguatges i canals que utilitzen els diferents perfils de col·lectiu jove.

Per això, el pla aposta per incorporar mesures i actuacions per ubicar la persona jove al centre, donant-li el protagonisme en la definició de l’oferta i el disseny de programes culturals com un aspecte fonamental per apropar i adaptar els programes culturals (el seu format, contingut, àmbit i, fins i tot, canal de comunicació) al públic jove i a les seves necessitats i interessos.

Així doncs, el PAPJ vol promoure espais d’experimentació i de cocreació per a la posada en marxa de programes culturals fets des dels joves i amb ells. Entenent, també, aquest paper de creació i d’expressió cultural juvenil com una eina per al servei de la inclusió i la participació de les persones joves.

A més, aquest repte conté mesures orientades a potenciar la creació artística i la producció cultural de les persones joves. El PAPJ aposta per facilitar els espais de creació, producció, difusió i intercanvi cultural que afavoreixin les expressions culturals de les persones joves, així com generar eines per millorar les oportunitats professionals de les persones joves creadores.

I un altre aspecte cabdal que cal impulsar dins aquest repte és el treball col·laboratiu i coordinat entre els professionals de joventut i de cultura, també en l’àmbit local. Aquest aspecte està també recollit al PAPJ com una eina fonamental per avançar en aquesta incorporació de la mirada jove en les polítiques i l’oferta cultural.

En darrer lloc, el PAPJ aposta per incloure eines que promoguin la cultura i la llengua catalanes com a elements de cohesió social, apropant el col·lectiu juvenil al patrimoni cultural, social, històric i natural i fent-lo també partícip de la cultura popular, no només com a usuari sinó com a subjecte actiu.

Data d'actualització: 05.10.2018