Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Registre de parelles estables de Catalunya

Registre de parelles estables de Catalunya
El Govern crea un registre administratiu únic de parelles estables a Catalunya que s’acomoda a la regulació del Codi civil català, i que s’orienta a satisfer els requisits que estableix la legislació de la Seguretat Social quant a la pensió de viudetat. El Registre de parelles estables de Catalunya va entrar en funcionament el passat 1 d’abril.

Què és una parella estable a Catalunya?
D’acord amb el codi civil català, la parella estable està formada per dues persones, majors d’edat, que conviuen en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial on:

  • la convivència dura més de dos anys ininterromputs, o
  • tenen un fill en comú, o
  • formalitzen la relació en escriptura pública (en una notaria).

Qui es pot inscriure al Registre de parelles estables?
Des del passat 1 d’abril, el Registre està a disposició de totes les persones que compleixen les condicions que defineix el llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i a la família. La inscripció és voluntària, no té caràcter constitutiu i requereix el consentiment dels dos convivents.

S’inscriu la parella, i també, si és el cas, la seva extinció. La inscripció de l’extinció es pot fer a sol·licitud d’un dels convivents.

La inscripció de la parella és un dels mitjans de prova que permet al membre supervivent de la parella estable accedir a la pensió de viudetat i a altres prestacions socials.

Com s’ha d’inscriure l’existència d’una parella estable?
La inscripció és gratuïta. El formulari de sol·licitud presencial es pot descarregar per Internet i la informació sobre la documentació acreditativa es troba en la pàgina web del Departament de Justícia. La documentació es pot presentar a la seu del Departament o a les delegacions a Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre, amb cita prèvia.

La inscripció també es pot tramitar telemàticament sempre que es disposi de signatura electrònica reconeguda. Les persones que vulguin sol·licitar més informació disposen del telèfon 93 316 41 23, del correu electrònic parelles.justicia@gencat.cat i d’una pàgina web específica. Si cal atenció personalitzada es pot demanar cita prèvia.

Formalitzacions de relacions de parella en una notaria
Cada any al voltant de 4.000 parelles estables formalitzen la seva relació en una escriptura pública. Habitualment, les parelles que no estan casades visiten el notari per primera vegada quan tenen un fill o quan compren un habitatge. També quan fan testament o designen els tutors dels fills en cas de defunció. A partir d’ara, els membres de la parella que formalitzin la seva relació en una notaria podran inscriure’s al Registre de parelles estables de Catalunya.

Data d'actualització: 02.05.2017