Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Temes  > Cultura  > Arts plàstiques  > No t'ho perdis!  > Sala d'Art Jove  > Convocatòries Sala d'Art Jove  > Art Jove Mediació
 

Beques ART JOVE per a la mediació de projectes

Les Beques Art Jove per a la mediació de projectes tenen per objectiu facilitar el desenvolupament de processos experimentals en relació amb la mediació i l’educació en arts visuals.


Participants

Convocatòries Art Jove 2017

Persones interessades a desenvolupar processos de mediació, a títol individual o bé col·lectivament, residents a Catalunya i d’edat entre els 18 i els 35 anys (nascudes l’any 1983 o posteriorment). En el cas dels col·lectius (un màxim de deu persones), almenys la meitat dels membres han de complir els requeriments de residència i d’edat.

La participació en aquesta convocatòria no és compatible amb la participació en la convocatòria d’Art Jove Producció ni amb les Beques Art jove Intercanvi Internacional d’aquest any.

Les persones interessades només es poden presentar a una modalitat de beca de Mediació.

Requeriments generals i Modalitats

REQUERIMENTS GENERALS
L’organització pot considerar l’aportació de recursos materials i/o econòmics que no es preveuen en aquesta convocatòria en funció de la disponibilitat pressupostària o la col·laboració amb altres entitats.

L’equip gestor de la Sala d’Art Jove farà el seguiment dels processos que es desenvolupin en cada una de les modalitats en sessions de treball periòdiques.

Tots els processos de treball s’han de desenvolupar i presentar públicament al llarg de l’any 2019.

Tots els imports que es detallen en les diferents modalitats de la convocatòria estan subjectes a les retencions vigents en el moment de fer-se efectius.

 

MODALITATS
Mediació en residència
Beques per agents culturals, del sector de les arts visuals de perfil divers, per desenvolupar processos de col·laboració i formació amb els artistes i els productors seleccionats en la modalitat de premis Creació, de cara al disseny i la realització de les presentacions, exposicions i activitats amb què es donaran a conèixer públicament els projectes en el marc de la Sala d’Art Jove.

Es valora positivament que les propostes incloguin el desplegament de processos de treball col·laboratiu i que el procés de treball es concebi com un procés de formació. Així mateix es valorarà el bagatge dels participants en comissariat i programació d’activitats públiques.

Se seleccionen un màxim de dues persones o col·lectius per formar part de l’equip de treball.
Dotació econòmica: 1.800 € per proposta o col·lectiu.

Educació
Beques per a la realització de projectes educatius a l’entorn de les arts visuals i la creació emergent que permetin articular escenaris per a la formació, el debat i la reflexió, per mitjà del desenvolupament de processos de treball amb públics, organitzacions, centres educatius, sectors socials o culturals, etcètera.

Els projectes que se seleccionin en aquesta modalitat comptaran amb el suport d’ACVIC, Centre d’Arts Contemporànies, que pot facilitar el suport en la mediació de les propostes en relació amb organitzacions educatives en els casos en què escaigui, així com incorporar la presentació pública dels projectes en la seva programació d’activitats.

Se seleccionaran un màxim de 2 propostes.

Dotació econòmica: 1.200 euros per proposta.

Documentació a presentar

Per presentar un projecte en qualsevol de les modalitats de la convocatòria de mediació, cal aportar els documents següents:

a) Formulari de sol·licitud d’inscripció oportunament complimentat i signat. Vegeu l'annex al formulari de sol·licitud.

b) Declaració d’intencions (statement) i focus d'interès. Descripció dels focus d'interès i de les dinàmiques de treball que s'estaria interessat a desenvolupar des del marc de la Sala d'Art Jove. En cas d’optar a les beques d’educació, caldrà incloure també una proposta del projecte, amb l’argumentació general, la planificació de la producció, el detall de les característiques tècniques i el pressupost.

c) Resum de la trajectòria acadèmica i artística, que posi èmfasi en casos relacionats amb l'experiència que es preveu aportar: creació, comissariat, educació, etcètera.

d) Documentació gràfica i textual de projectes recents. Només s’accepten presentacions en format vídeo i digitals en els casos en què es treballi directament amb aquests mitjans (Cal adjuntar al formulari una còpia de la documentació en format digital, ja sigui mitjançant una transferència d’arxius WeTransfer a l’adreça artjove.tsf@gencat.cat o mitjançant un CD, USB o DVD amb arxius en format Adobe PDF compatibles amb PC i amb un pes màxim de 5 MB).

d) En el cas dels col·lectius, s’haurà de lliurar documentació corresponent a la trajectòria del col·lectiu, i també dels diferents membres.


Data d'actualització: 03.08.2018