Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Temes  > Cultura  > Arts plàstiques  > No t'ho perdis!  > Sala d'Art Jove  > Convocatòries Sala d'Art Jove  > Premis Art Jove Producció
 

Premis ART JOVE per a la producció de projectes

Els Premis Art Jove per a la producció de projectes té per objectiu facilitar el desenvolupament de projectes de creació en arts visuals.

Es plantegen cinc modalitats especialitzades: Creació, Investigació, Edició, Paisatge i Patrimoni. Algunes d’aquestes es desenvolupen amb la col·laboració d’altres institucions del context català, com són MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona, el Centre d’Art La Panera, Lo Pati Centre d’Art de Terres de l’Ebre, i el Museu Nacional d’Art de Catalunya.


Participants

Convocatòries Art Jove 2019

Persones interessades a desenvolupar projectes de creació a títol individual o bé agrupades en col·lectius, residents a Catalunya i entre setze i trenta anys al llarg de l’any de la convocatòria (nascudes l’any 1988 o posteriorment). En el cas dels col·lectius (un màxim de deu persones), es requereix que almenys la meitat dels membres compleixin els requeriments de residència i d’edat.

En el cas de persones que hagin estat seleccionades en les dues edicions anteriors de la convocatòria Art Jove, la seva participació s’accepta si presenten un projecte diferent i en una modalitat diferent o bé si hi figuren com a membres d’un col·lectiu més ampli.

La participació als premis (Creació, Investigació, Edició, Paisatge i Patrimoni) i a les beques d’Intercanvi Internacional són compatibles entre si. Així mateix, la participació a les beques d’Educació i de Mediació en Residència no són compatibles amb la participació a les altres modalitats de premis i beques d’aquesta convocatòria.

No s’estableix un límit pel que fa al nombre de propostes de projecte que cada participant vulgui presentar a les diferents modalitats, tenint en compte que cadascun dels projectes només es pot presentar a una sola modalitat de premi i beca.

Requeriments generals i Modalitats

REQUERIMENTS GENERALS
Totes les propostes seleccionades podran rebre suport per a la producció d’Hangar Centre de producció i recerca d’arts visuals de Barcelona, tant pel que fa a l’abastiment de recursos com a l’assessorament per a la producció. Una vegada seleccionades les propostes el centre valorarà l’abast de la seva col·laboració.

Tots els projectes que se seleccionin en aquesta convocatòria s’han de desenvolupar i presentar públicament al llarg de l’any 2019.

Tots els imports que es detallen en les diferents modalitats de la convocatòria estan subjectes a les retencions fiscals vigents en el moment de fer-se efectius.

L’organització pot considerar l’aportació de recursos materials i/o econòmics que no es preveuen en aquesta convocatòria en funció de la disponibilitat pressupostària i la col·laboració amb altres entitats.

L’equip gestor de la Sala d’Art Jove farà el seguiment dels processos que es desenvolupin en cada una de les modalitats en sessions de treball periòdiques.

 

MODALITATS
Creació
Premi per a projectes de creació de temàtica i format lliures. Els projectes es desenvoluparan i es presentaran públicament en relació a la programació de Sala d’Art Jove 2019. 

Se seleccionaran un màxim de 10 propostes.
Dotació econòmica: 900 € per proposta.

Investigació
Premi per a projectes d’investigació a l’entorn de les arts visuals i la creació emergent basats en la recerca i que prevegin la possibilitat de presentar-se públicament per mitjà de diversos formats.

Els projectes que es premiïn en aquesta modalitat compten amb el suport del MACBA, Museu d’Art Contemporani de Barcelona, que incorporarà la presentació dels projectes premiats com a programació pròpia i en el marc de les activitats pròpies organitzades pel departament de Programes Públics, acompanyades de la difusió corresponent.

Se seleccionaran un màxim de 2 propostes.
Dotació econòmica: 900 € per proposta.

Edició
Premi per projectes d’edició a l’entorn de les arts visuals i la creació emergent, en els quals s’experimenti amb l’edició d’artista, l’artist’s book, el grafisme o les maneres de desenvolupar i comunicar projectes artístics en qualsevol dels seus formats, impresos o digitals.

Els projectes que se seleccionin en aquesta modalitat compten amb el suport del Centre d’Art La Panera, que facilitarà recursos per a la producció de les publicacions a banda dels que detallen aquestes bases i incorporarà la presentació pública dels projectes en la programació del Centre de Documentació.

Se seleccionaran un màxim de 2 propostes.
Dotació econòmica: 1.500 € per proposta.

Paisatge
Premi per a projectes d’intervenció en el context de les Terres de l’Ebre i en relació amb la natura i el paisatge. El projecte es durà a terme en col·laboració amb Lo Pati Centre d’Art, que té com a línia de treball la relació entre la cultura, la natura i el paisatge. Les iniciatives que es duguin a terme i les presentacions públiques del projecte seleccionat s’inscriuran en la programació del centre.

Se seleccionarà un màxim d’una proposta.
Dotació econòmica: 1.200 euros.

Per a la presentació dels projectes, Lo Pati Centre d’Art resoldrà qualsevol dubte vinculat a aquesta modalitat a totes les persones que ho sol·licitin, mitjançant un correu electrònic adreçat a la Sala d’Art Jove, artjove.tsf@gencat.cat, durant el termini de presentació de sol·licituds.

Intervenció en l'àmbit museístic i patrimonial
Projectes d’intervenció en el Museu Nacional d’Art de Catalunya, els quals poden considerar per a la seva realització aspectes relacionats amb l’àmbit museístic i institucional, aspectes patrimonials, així com elements de la seva col·lecció. Les presentacions públiques del projecte seleccionat tindran lloc al museu i s’inscriuran en la seva programació.

Per facilitar la redaccció i presentació dels projectes i resoldre qualsevol dubte concret sobre el seu fons patimonial i el seu funcionament, el museu facilita un passi, a les persones interessades que ho sol·licitin, per accedir-hi gratuïtament. mitjançant un correu electrònic adreçat a Sala d’Art Jove, artjove.tsf@gencat.cat durant el termini de presentació de sol·licituds. 

Se seleccionarà un màxim d’una proposta.

Dotació econòmica: 1.200 €.

Documentació que cal presentar

Per presentar un projecte en qualsevol de les modalitats de la convocatòria de producció, cal aportar els documents següents:

a) Formulari de sol·licitud d’inscripció, oportunament complimentat i signat. Vegeu l'annex al formulari de sol·licitud.

b) Proposta del projecte, amb l’argumentació general, la planificació de la producció, el detall de les característiques tècniques i el pressupost.

c) Resum de la trajectòria acadèmica i artística, declaració d’intencions (statement) i descripció dels focus d’interès del treball que es duu a terme.

d) Documentació gràfica i textual de projectes recents. Només s’accepten presentacions en format de vídeo i digitals en els casos en què es treballi directament amb aquests mitjans. (Cal adjuntar al formulari una còpia de la documentació en format digital, ja sigui mitjançant una transferència d’arxius WeTransfer a l’adreça artjove.tsf@gencat.cat o mitjançant un CD, USB o DVD amb arxius en format Adobe PDF compatibles amb PC i amb un pes màxim de 5 MB). 

e) En el cas dels col·lectius, s’haurà de lliurar documentació corresponent a la trajectòria del col·lectiu, i també dels diferents membres.

f) En cas de joves de 16 i 17 anys no emancipats, cal presentar l’autorització paterna o dels tutors legals per participar en aquesta convocatòria.

 


Data d'actualització: 03.08.2018