Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Temes  > Educació i formació  > Estudis de tercer cicle i recerca
 

Enllaços relacionats

Estudis de tercer cicle i recerca


Convocatòria de suport a la recerca en matèria de joventut 2016-2017

 

Màsters

Aquests estudis ofereixen formació universitària més avançada i de caràcter oficial orientada a l'especialització acadèmica o professional o d'iniciació en el sector de la recerca. Els màsters universitaris donen també l'accés als estudis de doctorat.

Per accedir als estudis de màster universitari cal estar en possessió d'un títol universitari oficial de l'Estat espanyol o expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior (EEES). Els estudiants de països aliens a l'EEES també poden accedir a aquests estudis, prèvia comprovació que tenen un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials de l'Estat espanyol. En alguns casos, les universitats poden demanar a banda dels requisits generals, alguns requisits específics necessaris per poder seguir en normalitat el pla d'estudis d'alguns màsters.

Els màsters universitaris tenen una durada mínima de 60 crèdits i màxima de 120 crèdits ECTS, que equivalen a un període d'estudis d'un o dos anys acadèmics respectivament si es cursa a temps complet.

El període d'inscripcions s'obre generalment durant el mes de maig i finalitza a finals de juliol.

 • Informació sobre màsters  
  Informació de la Generalitat de Catalunya sobre els màsters: oferta, aspectes més rellevants d'aquesta formació i detalls sobre el màster de formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes.
 • Màsters oficials a Catalunya  
  El web de 'Què i Per què estudiar a les universitats catalanes' desglossa l'oferta de màsters, que es poden cercar en funció del nom, la branca, el centre universitari o el municipi.
 

Cursos de postgrau

Al igual que els màsters universitaris, els cursos de postgrau ofereixen formació avançada, de caràcter multidisciplinari orientada a l'especialització acadèmica o professional.

La principal diferència entre els màsters universitaris i els cursos de postgrau està en la seva validesa. Els màsters universitaris estan verificats pel Consell d'Universitats del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i autoritzats pel departament competent en matèria d'universitats de la Generalitat de Catalunya i tenen validesa a tot el territori de l'Estat espanyol.

En canvi, els cursos de postgrau són estudis no reglats que condueixen a l'obtenció d'una titulació no oficial, reconeguda, únicament, per la universitat que la imparteix. En aquest cas, són les universitats qui regulen l'accés als postgraus propis i en fixen els preus acadèmics així com la seva durada.

La nomenclatura utilitzada per aquest tipus d'estudi pot variar en funció de cada universitat: màsters propis, cursos de postgrau, postgraus propis, cursos d’extensió universitària, etc. A Catalunya hi ha una gran oferta de cursos de postgrau d'ampliació d'estudis i especialització professional. Per conèixer aquesta oferta formativa, es poden consultar els webs de les universitats corresponents.

 

Doctorats

Fer un doctorat és imprescindible per a dedicar-se a la investigació, la recerca o l'ensenyament en l'àmbit universitari; és el nivell més alt d'estudis que es pot cursar.

Cada universitat té un enfocament propi dels programes de doctorat, que depenen molt de les línies d'investigació o especialitats de les facultats. Aquests programes combinen un període de formació i un període de recerca organitzat, finalitzant amb l’elaboració i la defensa de la tesi doctoral.

La durada màxima dels estudis de doctorat és de tres anys lectius, amb dedicació a temps complet. També es poden realitzar els estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas, els estudis poden tenir una durada màxima de cinc anys.

Per accedir a un programa de doctorat caldrà tenir un títol oficial de grau o equivalent i un títol de màster universitari. En l'enllaç que annexem tot seguit pots informar-te d'altres supòsits pels quals també es pot accedir a un doctorat.

Per conèixer l'oferta de programes de doctorat, es poden consultar els webs de les universitats corresponents.

 

Recerca i desenvolupament

Si vols continuar la formació en els camps de la recerca, la innovació científica i el desenvolupament tecnològic, a banda de l'oferta universitària hi ha més línies d'estudi amb un gran reconeixement internacional, impulsades pel sector industrial. Catalunya s'hi destaca en els rams farmacèutic, biomèdic i de les tecnologies de la informació. La gran especialització fa que aquests estudis canviïn contínuament.

T'oferim enllaços amb recursos d'interès si t'interessa dedicar-te a la recerca i el desenvolupament.

 • Parc Científic de Barcelona  
  El Parc Científic de Barcelona concentra diversos centres de recerca que abasten un gran nombre d'àrees en ciències experimentals, humanes i socials per promoure l'especialització dels investigadors. Disposa d'un viver d'empreses d'alta especialització.
 • Parc Tecnològic del Vallès  
  Moltes empreses que tenen la seu en aquest viver de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental) ofereixen plans de formació de tercer cicle en col·laboració amb les universitats. En aquest parc es desenvolupen activitats lligades a alguns programes de doctorat o en són resultat directe.
 • Suport a la mobilitat  
  La web del Node Català de Suport a la Mobilitat ofereix serveis per a acollir i orientar els investigadors científics a Catalunya. S’emmarca en l’estratègia europea de mobilitat dels investigadors i investigadores a l’Espai Europeu de Recerca (ERA, en les seves sigles angleses), i és un centre de servei a la mobilitat de la xarxa europea EURAXESS i de la Red Española de Movilidad, creada per promoure i facilitar la mobilitat intraeuropea d’investigadors i investigadores.
 • Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca  
  La Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca és una entitat de caràcter públic que té com a principals missions millorar el reconeixement social de la ciència i de la recerca. És present en activitats de divulgació científica a Catalunya adreçades molt especialment al jovent, fomentant així les vocacions científiques i visualitzant socialment els resultats i l'abast de la recerca.
 • ACC1Ó  
  ACC1Ó és l'agència de la Generalitat que dóna suport a la innovació i la internacionalització de l'empresa catalana. Entre els seus objectius hi ha incentivar la cooperació entre l'empresa i la universitat per a estimular la transferència de coneixement al sector productiu.
 
Data d'actualització: 12.07.2018