Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Temes  > Habitatge  > Llogar  > Ajuts per al pagament de l'habitatge
 

Ajuts per al pagament de l'habitatge

A continuació t’indiquem les línies d’ajut que existeixen actualment per a nous sol·licitants. Comprova’n els requisits, els terminis i la documentació a aportar.
 • Prestacions per al pagament del lloguer destinades a col.lectius específics per a l’any 2018  

  Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

  Persones destinatàries:
  1. Titulars de contractes de lloguer celebrats a partir de l’1 de novembre de 2017, obtinguts a través de les borses de mediació per al lloguer social, o gestionats per entitats sense ànim de lucre, administracions o entitats públiques, excepte l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
  2. Beneficiàries de les prestacions econòmiques d’especial urgència, adreçades a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, regulades a la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener.
  3. Beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer, regulades a la Resolució esmentada a l’apartat anterior.

  El període de presentació de sol·licituds s’inicia el 16 de maig de 2018 i finalitza:
  • Per al col·lectiu indicat al punt 1 (contractes de lloguer a través de les Borses de mediació per al lloguer social, d’habitatges gestionats per entitats sense ànim de lucre o administracions o entitats públiques): el 31 d’octubre de 2018
  • Per als altres col·lectius indicats al punts 2 i 3 (persones beneficiàries de les prestacions econòmiques d’urgència especial i de les prestacions complementàries): el 29 de juny de 2018.

   

 • Prestacions econòmiques d'urgència especial per a l'habitatge  

  Són prestacions a fons perdut que s’atorguen a persones que han contret deutes en relació amb l’habitatge, amb la finalitat de garantir un habitatge a la persona sol·licitant i a la seva unitat de convivència.

  Aquest tràmit es pot sol·licitar en qualsevol moment.

 • Subvencions per al pagament de lloguer  

  Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.
  Persones destinatàries:
  Persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria.
  El període de presentació de sol·licituds s’inicia el 19 de maig de 2018 i finalitza el 29 de juny de 2018.

Data d'actualització: 22.05.2018