Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Temes  > Habitatge  > Llogar  > El contracte de lloguer
 

El contracte de lloguer

Quan hagis trobat el pis que et convé, hauràs de formalitzar el lloguer mitjançant un contracte d'arrendament amb el propietari. Abans de signar res, és important que verifiquis l'estat general de l'habitatge, que miris si hi ha res malmès i que n'informis al propietari. Al contracte d'arrendament hi hauria de constar, entre d’altres, la durada, l'import del lloguer (desglossat per conceptes, si és el cas) i com s'actualitzarà, la fiança, un inventari de mobles i electrodomèstics, si n’hi ha, així com de l’estat de l’habitatge.

Per a no tenir sorpreses desagradables i preveure les despeses, a l'hora de llogar un pis has de saber això:

  • Durada: La durada de l'arrendament es pacta lliurement entre les parts. Si el contracte no ho especifica, s'entén d’un any. Però en tot cas, si és inferior a tres anys, el dia del venciment del contracte, aquest es prorroga obligatòriament per terminis anuals fins als tres anys, llevat que l'arrendatari manifesti la voluntat de no renovar-lo, com a mínim amb trenta dies d'antelació.
  • Renda: La renda inicial (és a dir, el preu del lloguer) es pacta abans de signar el contracte. Després, durant els primers tres anys, s'actualitza cada any segons l'augment de l'Índex de Preus al Consum (IPC).
  • Fiança: És la quantitat que els llogaters paguen a l'avançada per respondre dels danys causats a l'habitatge o al contingut. Si no n'hi ha hagut cap, podràs recuperar la fiança quan te'n vagis del pis. La fiança obligatòria és d'un mes, però es poden pactar garanties addicionals. La persona propietària de l’habitatge té l’obligació de dipositar la fiança a Incasòl.
  • Cèdula d'habitabilitat:  La cèdula d'habitabilitat és un document que certifica que l'habitatge té les condicions mínimes per a viure-hi. El qui et llogui el pis ha de demanar-la al Col·legi d'Arquitectes o al d'Aparelladors i te n’ha de facilitar una còpia per tal que puguis donar-te d'alta als serveis de llum, gas i aigua.
  • Serveis de llum, gas, aigua i telèfon: Si no estan donats d'alta, ho hauràs de fer tu i pagar-ne les despeses. En cas que ja estiguin donats d'alta, hauràs de tramitar el canvi de titularitat per posar-los a nom teu i pagar-ne l'import, o bé, fer un canvi de domiciliació bancària, opcions molt més barates que en el primer cas.
  • Despeses per obres: Les obres de conservació per a mantenir l'habitatge en condicions d'habitabilitat van a càrrec del propietari. En canvi, com a llogater has de pagar els danys o les avaries fruit de la teva negligència. Si vols fer obres de millora al pis aniran a càrrec teu i sempre abans n'has de demanar permís al propietari, que et pot apujar el lloguer. Fer obres no autoritzades prèviament per la part arrendadora és motiu de rescissió del contracte de lloguer.

Més informació

  • Guia per a joves que volen llogar un pis  
    La Guia d'Habitatge Jove, molt completa i editada pel Portal dels Joves del Barcelonès, et resol tota mena de qüestions relacionades amb el lloguer d'un pis. A més a més, hi trobaràs un servei d'assessorament gratuït i personalitzat.

Data d'actualització: 23.08.2016