Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Temes  > Participació i solidaritat  > Recursos per a professionals  > Delegats i delegades en 3D
 

Delegats/des en 3D

Programa per fomentar la participació als instituts

Descripció

3D és un projecte que pretén fomentar la cultura participativa dins dels centres educatius a través del desenvolupament d’un projecte concret escollit pel propi alumnat i implementat de forma participativa.

Els alumnes, a través de la figura del delegat/a de classe i amb el suport del tutor/a,  portaran a terme un projecte que els implicarà organitzar-se, assumir tasques i prendre decisions de forma conjunta al llarg del curs.

Per a la implementació d’aquest programa, es comptarà amb el suport i l'assessorament extern de professionals experts en el foment de la participació i d’una aplicació online on disposar dels materials pedagògics necessaris per dur a terme el programa i esdevenir un espai d’interacció entre els participants.

 

Objectius del programa 3D

1. Potenciar i reforçar la tasca del delegat i delegada com a interlocutor i dinamitzador de l’aula.
2. Millorar les competències de l’alumnat i del professorat en coneixements, procediments i actituds per treballar i organitzar-se de manera participativa a l’aula mitjançant la pràctica participativa.
3. Fomentar el rol actiu de l’alumnat en la presa de dedicions sobre els temes que li afecten.
4. Millorar i incrementar la qualitat de la participació al centre.

 

Participar en 3D

 

En què consisteix

Es tracta d’un programa on es fomenta la participació a través de l’assessorament d’una entitat experta en participació.

El programa es desenvolupa al llarg del curs i consisteix en 5 sessions d’assessorament per a tutors/tutores i 5 sessions per a delegats i delegades.

Entre sessió i sessió, durant les hores de tutoria, els delegats/ades i el professorat, posaran en pràctica allò que han après en les sessions formatives treballant de forma conjunta amb la resta d’alumnes de la seva classe per tal de portar a terme un  projecte concret.

Aquest projecte el desenvoluparan de manera conjunta i de forma participativa al llarg del curs els delegats/ades i la resta de l’alumnat, amb el suport i el seguiment del tutor/a. El paper de delegat/ada és doble: per un cantó, a l’aula, ha d’ajudar a organitzar els seus companys de classe i a facilitar la presa de decisions conjuntes sobre el projecte en qüestió; i, per l’altra, en les quatre sessions d’assessorament on es troba amb la resta de delegats/ades, haurà de fer de portaveu del que s’hagi  treballat a la seva aula, tot interioritzant els coneixements i les eines per a la participació que l’entitat assessora li haurà facilitat.

 

Fases

Sessió informativa inicial: Presentació del 3D
En aquesta sessió l’assessor/a explicarà el programa 3D al professorat: les seves fases, els objectius que persegueix, la metodologia, i el que és més important: el paper i les tasques del professorat i de l’alumnat. Serà, doncs, en aquesta sessió, on el professorat decidirà la seva participació o no en el programa i s’agafaran els compromisos per desenvolupar-lo al llarg del curs.

1a sessió d’assessorament: Introducció al 3D
En aquesta sessió, es contextualitza el programa 3D: explicació del concepte de participació, normativa sobre participació, maneres de participar, funcions de delegats/ades, òrgans de participació i desenvolupament del programa.

2a sessió: Elecció del projecte
Aquesta sessió és clau en el desenvolupament del programa ja que dóna lloc a l’elecció del projecte en el que es treballarà de forma participativa durant tot el curs.
L’elecció del projecte implicarà un diagnòstic de necessitats de l’aula o centre i s’haurà de fer de forma conjunta entre professorat i alumnat.

3a sessió: Planificació
En la tercera sessió s’analitza el projecte escollit i s’estableix la planificació amb les tasques i els rols de cadascun dels alumnes per portar-lo a terme.
En aquesta sessió es treballaran, doncs, conceptes de participació com són: el treball cooperatiu, el treball en equip, el diàleg, la presa de decisions col·lectiva, el compromís, la responsabilitat.

4a sessió: Seguiment 
A la quarta sessió, l’assessor/a fa seguiment de com s’estan desenvolupant els projectes i com s’estan interioritzant les competències en participació tant pel que fa a alumnes com a tutors.
En cas que calgui, es donen noves eines de participació al professorat i als delegats/des.

5a sessió: Avaluació
En aquesta sessió, s’analitzen els diferents projectes duts a terme al llarg del curs per tal de poder valorar els diferents processos participatius que han tingut lloc i els aprenentatges i les competències adquirits.

 

Recursos

  • Material per a delegats i delegades
  • Material per a professorat
  • Suport i assessorament per part d’una entitat especialitzada en foment de la participació
 

Requisits

Per participar en el programa, a més dels compromís de realitzar i finalitzar el projecte, caldrà tenir en compte:

  • VOLUNTAT: per tal que el projecte es pugui tirar endavant i els alumnes tinguin capacitat real d'incidir-hi, cal que professorat i alumnat s’hi impliquin. D’aquesta manera ens podrem assegurar que de forma gradual vagi millorant la forma de participació del centre.
  • RECURSOS i COORDINACIÓ: cal una persona responsable del professorat que coordinarà la implementació del programa i dels diferents agents.
  • COMPROMÍS I DISPONIBILITAT: cal una dedicació mínima per part del professorat i delegat/ada per desenvolupar i implementar el projecte i temps real per dur-lo a la pràctica a l’aula. Cal tenir present que un projecte de participació ha de tenir el seu propi ritme de funcionament i les seves pròpies dinàmiques. Per això, és important adaptar-se als ritmes del projecte i, alhora, planificar cada fase per tal que hi hagi temps per dur-lo tot a la pràctica.
 

Inscripcions curs 2018-2019

El període d’inscripcions comença el 3 de setembre de 2018.

Un cop rebut el formulari es farà una reunió informativa amb els interessats/des en participar per informar en què consisteix el programa, els objectius, el funcionament i els requisits mínims que cal tenir per poder garantir el compliment del programa.

 

Descarrega't el tríptic

 

Per a més informació

BARCELONA  joventut.barcelona.tsf@gencat.cat 
GIRONA joventut.girona.tsf@gencat.cat
TARRAGONA joventut.tarragona.tsf@gencat.cat
LLEIDA joventut.lleida.tsf@gencat.cat
TERRES DE L’EBRE joventut.ebre.tsf@gencat.cat

Un cop feta la sol·licitud, cal esperar la confirmació de la selecció per tal d’iniciar el procés de participació en el programa.

 
Data d'actualització: 03.09.2018