Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Participació dels treballadors


Sindicats

El sindicat és una associació de treballadors per a la defensa dels seus drets i interessos.

D’acord amb l’article 28 de la Constitució espanyola, tots tenim dret a sindicar-nos lliurement.

La llei, però, pot limitar o exceptuar aquest dret a les forces o instituts armats i altres cossos sotmesos a disciplina militar, i regular les peculiaritats del seu exercici pels funcionaris públics.

Hi ha tres tipus de sindicats:   

  • De classe: Agrupen i defensen els interessos de tots els treballadors. S’anomenen centrals sindicals i s’organitzen en federacions en funció del sector d’activitat en què centren la seva activitat.
  • Corporatiu: Agrupen i defensen els interessos dels treballadors d’un sector concret d’activitat (per exemple, el sector tèxtil, de l’hostaleria, del metall, del transport, etc.).
  • D’empresa: Agrupen i defensen els interessos dels treballadors d’una empresa determinada.

Els sindicats participen activament en les negociacions entre els treballadors i les empreses, essent part imprescindible en la negociació dels convenis col·lectius.

Els representants dels treballadors a l'empresa

 Els treballadors estan representats a l’empresa pels delegats de personal o Comitès d’Empresa, en funció del nombre de treballadors:       

  • A les empreses de 50 o més treballadors hi ha un Comitè d’Empresa.
  • A les empreses entre 11 i 49 treballadors la representació correspon als delegats de personal.
  • A les empreses entre 6 i 10 treballadors hi pot haver un delegat de personal si així ho decideixen per majoria.

Les funcions del Comitè d’Empresa i delegats de personal, escollits democràticament entre els mateixos treballadors, és participar a l’empresa en representació i defensa dels interessos dels treballadors.


Data d'actualització: 18.01.2011