Accés al contingut Accés al menú de la secció
 
Inscriu-te a les ofertes

Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris

*
*
*

Trameses d'informació i inscripcions del Gencat.
Informació bàsica sobre protecció de dades
Identificació del tractament: “Trameses d'informació i inscripcions del gencat”
Responsable del tractament: Direcció General d’Atenció Ciutadana. Departament de la Presidència.
Finalitat del tractament: facilitar a la ciutadania a través del web gencat l'accés a la informació, la recepció de publicacions puntuals o periòdiques, i la gestió de les seves dades quan desitgin participar en esdeveniments o cursos
Legitimació: consentiment de la persona interessada.
Destinataris: es preveuen comunicacions de dades als departaments de la Generalitat i entitats vinculades que en depenen, d'acord amb les seves competències, per a la gestió dels diferents serveis públics i a institucions i organismes de caràcter oficial i a administracions públiques per a tractaments estadístics. Les dades també es comunicaran als encarregats de tractament que proveeixen els serveis TIC per compte del responsable del tractament.
Drets de les persones interessades: sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades, i la limitació o oposició al tractament. Cal utilitzar els formularis disponibles a la pàgina web del Departament de la Presidència.
Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació podeu consultar la informació addicional del tractament.

Informació bàsica de protecció de dades del tractament “Oficina Jove de Treball”
Responsable del tractament: Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Finalitat: La finalitat és la gestió de les dades referents a persones que s’adrecen a l’Oficina Jove de Treball i l'enviament d'informació sobre actuacions de la Direcció General de Joventut.
Legitimació: El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
Destinataris: Les dades es cediran a les empreses, amb el consentiment previ de la persona interessada.
Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Direcció General de Joventut per correu postal (Calàbria, 147 08015 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a joventut.tsf@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut).
Més informació al web: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/proteccio-de-dades/