Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Temes  > Vacances i estades  > Activitats d'educació en el lleure. Recursos per a entitats i empreses  > Protecció del menor  > Certificació negativa de condemna per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual
 

Certificació negativa de condemna per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual


La Llei Estatal 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència afecta les entitats i les persones que atenen a menors d’edat. 

Totes les persones que per la seva feina tinguin contacte habitual amb menors hauran de presentar a les entitats o empreses d’educació en el lleure on hagin de treballar, una certificació de no estar condemnat per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

De la mateixa manera els responsables jurídics de les entitats i les empreses s’han d’assegurar que les persones (ja siguin voluntàries, contractades, pràctiques...) que col·laboren en les activitats amb menors que organitzen no estiguin condemnades per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

El dia 1 de març s’ha posat en marxa el Registre Central de Delinqüents Sexuals Real Decreto 1110/2015.

La diferència substancial que presenta aquest certificat respecte al certificat d’antecedents penals, és que en aquest, només hi figurarà els delictes sexuals, d’aquesta forma es preserva el dret a la intimitat inherent a tota persona.


El tràmit per obtenir la certificació del Registre central de delinqüents sexuals es gestiona a través del Ministeri de Justícia.
És gratuït i el podeu gestionar de forma individual o col·lectiva.

INDIVIDUALMENT

 • Presencialment
  A les gerències territorials del Ministeri de Justícia. A Catalunya, la gerència territorial està a Barcelona, Carrer Garcilaso, 123. Telèfon 93.349.41.80

  Amb aquesta opció, quan fas la sol·licitud ja et lliuren en aquell mateix moment el certificat. Tingueu present que habitualment hi ha força cua, i per tant és millor arribar abans de les 9 hores per tal d’agafar número.
   
 • Mitjançant una sol·licitud entrada per un registre oficial
  La sol·licitud abans esmentada també es pot entrar presencialment en qualsevol registre oficial però aleshores no et lliuren el certificat de forma automàtica sinó que s’inicia la tramitació de petició i el reps més endavant.

  La sol·licitud es pot presentar als registres de les gerències territorials del Ministeri de Justícia, de les delegacions del Govern a les comunitats autònomes, de les subdelegacions del Govern a les províncies i, en general al registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol Administració de les comunitats autònomes, o a qualsevol Administració Local, en els termes assenyalats per l'art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
   


DE FORMA COL·LECTIVA

Les entitats o empreses el poden sol·licitar de forma agrupada per al seu personal ja sigui contractat, voluntari, en pràctiques ...  

Trobareu el detall de com fer-ho a “Trámites i gestiones persones / Certificado de delitos de naturaleza sexual” del web del Ministeri de Justícia a l’apartat “Más información".

També podeu veure el tràmit on-line de forma col·lectiva explicat pas a pas per Xarxanet.

 

VERIFICACIÓ DE LA VALIDESA D'UN CERTIFICAT DE DELICTES DE NATURALESA SEXUALS

Si voleu comprovar la validesa del certificat que us presenti una persona, podeu fer-ho mitjançant el web de verificació de documents del Ministeri de Justícia.


VIGÈNCIA DEL CERTIFICAT DE DELICTES DE NATURALESA SEXUALS 

 • La persona que treballa o col·labora de forma discontinua, ha de tornar a presentar el certificat a l’empresa o entitat cada vegada que s’hi incorpora.
 • La persona que treballa o col·labora de forma continuada no cal que torni a presentar el certificat mentre no s’interrompi aquesta col·laboració.

 

Més informació


Data d'actualització: 07.10.2016