Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Tipus d'activitats d’estiu


Campaments i acampades

Campaments i acampades

Els campaments i les acampades són activitats educatives que es fan a l’aire lliure en contacte directe amb la natura i en les quals l’allotjament es fa sota cobert en tendes de campanya o similar; es distingeixen en la seva durada i en el caràcter més estable del campament. Acostumen a disposar d’un mínim equipament: tendes, rentamans, cuina, bloc sanitari o latrina, aigua potable, etcètera. Durant l’activitat pren importància la senzillesa i l’austeritat de recursos i una organització que demana participació i corresponsabilitat per part de tots. El contacte intens amb el medi que les acull permet que es desenvolupin una colla d’activitats específiques molt relacionades amb l’entorn natural.

 

Camps de treball

Camps de treball

Els camps de treball són activitats educatives fetes per un grup d’adolescents o de joves amb un interès comú de servei a la comunitat, i que es caracteritzen pel treball voluntari i desinteressat en un projecte de dimensió social o mediambiental: ajuda a les persones, protecció de la natura, restauració d’edificis, recuperació de patrimoni, etcètera. Dins aquest apartat s’inclouen els camps solidaris, la finalitat dels quals té unes característiques diferents enfocades a la sensibilització de les persones participants respecte a les desigualtats Nord – Sud. L’allotjament es fa en una casa, en tendes de campanya o en instal·lacions habilitades expressament a prop del lloc on es fa el servei; això no obstant, en funció del tipus de treball, el lloc de realització i la procedència dels participants pot no haver allotjament. Molts d’ells tenen també programades estones lúdiques i d’esbarjo que contribueixen a fomentar la convivència i la companyonia entre els assistents.

 

Casals d’estiu i de vacances

Casals d’estiu i de vacances

Els casals d’estiu i de vacances són activitats educatives que, sigui quina sigui la seva denominació i característiques, els seus continguts i activitats diverses, en horari de matí i/o tarda, generalment de dilluns a divendres, es fan en el mateix entorn on viuen els infants i els adolescents que hi participen. Per tant, és habitual que els participants siguin de la població o barri on es troba el casal. No hi ha allotjament, llevat que hi hagi programada una sortida que duri més d’un dia. Opcionalment, es poden oferir serveis complementaris com la mitja pensió, l’acolliment dels participants, etcètera.

 

Casals esportius

Casals esportius

Els casals esportius són activitats educatives majoritàriament de caràcter esportiu que ocupen unes hores al dia, en horari de matí i/o tarda, generalment de dilluns a divendres, i que es fan en instal·lacions esportives situades en el mateix entorn on viuen els infants i els adolescents que hi participen. Per tant, és habitual que els participants siguin de la població on es troba el campus o el casal esportiu. No hi ha allotjament, llevat que hi hagi programada una sortida que duri més d’un dia. Opcionalment, es poden oferir serveis complementaris com la mitja pensió, l’acolliment dels participants, etcètera.

 

Colònies

Colònies

Les colònies són activitats educatives diverses, en general no temàtiques ni especialitzades, que es fan fora del lloc de residència dels assistents durant uns dies. S’han de dur a terme en instal·lacions inscrites al Registre d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves. Totes elles disposen d’espais per a les activitats quotidianes (menjar, cuinar, dormir, rentar-se...) i de sales i d’espais i instal·lacions exteriors per fer-hi les activitats.

 

Estades o campus esportius

Estades o campus esportius

Les estades o campus esportius són activitats educatives especialitzades que es fan fora del lloc de residència dels assistents durant uns dies i en les quals es dedica un temps important a fer una activitat esportiva d’iniciació o d’aprenentatge. L’allotjament es fa en instal·lacions juvenils autoritzades o en altres tipus d’instal·lació també autoritzada per oferir allotjament. Totes elles disposen d’espais per a les activitats quotidianes (menjar, cuinar, dormir, rentar-se...) i de sales i d’espais i instal·lacions exteriors per fer-hi les activitats; a vegades, les activitats es fan en poliesportius municipals o clubs esportius. 

 

Rutes

Rutes

Les rutes són activitats educatives dirigides principalment a adolescents i joves, que es realitzen durant diversos dies seguint un itinerari d’interès a peu o en bicicleta, de manera que cada dia es pot dormir en un lloc diferent. L’allotjament es pot fer a l’aire lliure, a sota de qualsevol tipus d’aixopluc, dins d’una tenda de campanya, en una instal·lació juvenil o qualsevol altre edifici o instal·lació en funció del tipus de ruta i del lloc on es vol pernoctar. El seu caràcter auster, d’esforç, d’assoliment de fites, de compartir neguits, etcètera, fa que les rutes siguin una oportunitat educativa especial pels seus requeriments i la seva duresa. Les du a terme una entitat inscrita en el Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut o en algun cens o registre similar de fora de Catalunya.

 

Rutes esportives

Rutes esportives

Les rutes esportives són marxes itinerants que inclouen la realització d'una o més activitats de les que preveu el Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural, dutes a terme per qualsevol entitat que no estigui inscrita al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut o en algun cens o registre similar de fora de Catalunya.

 
Data d'actualització: 29.11.2016