Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Temes  > Vacances i estades  > Camps de treball  > Informació Camps de treball
 

Camps de treball

Avís:
Us informem que en aquests moments s’està treballant en la campanya 2017 de camps de treball. Es preveu que durant el mes de març es publiqui tota la informació actualitzada així com l'oferta de camps per aquest proper estiu.
Moltes gràcies i disculpeu les molèsties.


Informació general

Camp de treball

Un any més, la Direcció General de Joventut continua organitzant camps de treball com a activitat idònia per als i les joves -atenent al component social, a l’intercanvi cultural que es propicia i a la relació amb l’entorn local-, i aposta per la millora qualitativa dels projectes.

El programa de camps de treball, adreçat a joves de 14 a 29 anys, inclou els camps de treball a Catalunya, els camps de treball a la resta de l’Estat i els camps de treball internacionals.

Pots trobar més informació dels camps de treball a la Guia d’activitats d'estiu, als punts d'informació juvenil i a les oficines joves.

 

 • Que són els camps de treball
  Els camps de treball són estades d’estiu en què es combinen activitats lúdiques i de lleure amb la realització de tasques de servei a la comunitat, ja sigui ajudant persones, fent tasques de protecció de la natura o realitzant intervencions en el patrimoni. Aquestes activitats són idònies per als i les joves, atenent al component social, a l’intercanvi cultural que es propicia i a la relació amb l’entorn local, i aposten per la millora qualitativa dels projectes.

 

 • Què oferim als i les joves?
  S’ofereix un projecte a la seva mida, on podran col·laborar de forma activa, amb un equip de monitors i monitores per assegurar que s’aconsegueixen els objectius i es respecta el funcionament i les necessitats del grup. Unes activitats de lleure per gaudir del temps lliure en contacte amb la gent local. Un allotjament i la manutenció durant tot el camp de treball.

 

 • Qui hi pot participar?
  Els joves catalans interessats a participar en aquest programa que tinguin l’edat especificada el primer dia de començament del camp, i que vulguin integrar-se en la vida de grup, tirant endavant la dinàmica de treball voluntari i les activitats d’animació que s’hi organitzin.

 

 • Quina durada tenen els camps de treball?
  Els camps de treball que s'organitzen a Catalunya tenen una durada de quinze dies.
  Els camps de treball d’intercanvi a altres zones de l’Estat i a l’estranger, poden tenir una durada superior, depenent del tipus de projecte, el país d’estada o l’entitat organitzadora. A les fitxes informatives de cada camp hi trobareu aquests aspectes. • Quina quota tenen els camps de treball?

  La quota dels camps de treball a Catalunya varia segons la seva modalitat:
  - Camps de treball a Catalunya amb participants residents a Catalunya: 185 euros.
  - Camps de treball d’intercanvi amb la resta de comunitats autònomes: 110 euros.
  - Camps de treball d’intercanvi internacional: 130 euros. Pot haver-hi camps de treball a l’estranger que comportin una quota extra. Trobareu aquesta informació a la fitxa descriptiva de cada camp de treball.

  Per als camps de treball a Catalunya per a menors d’edat i camps de treball d’intercanvi amb les comunitats autònomes, la quota cobreix les despeses d’allotjament, d’alimentació, la direcció tècnica, les activitats de lleure i l’assegurança de responsabilitat civil. D’altra banda, la quota no inclou l’assegurança mèdica, els desplaçaments d’anada i tornada al camp de treball, així com les despeses fora del programa previst.

  Com que la quota no inclou l’assegurança mèdica, cal que l’aporti la persona participant per si es donés algun cas d’accident o malaltia. Segons quina sigui la destinació, per accedir a la sanitat pública gratuïta es necessitarà portar els documents següents:
  • A Catalunya, la targeta sanitària individual (TSI) del CatSalut.
  • A la resta de l’Estat espanyol, la targeta sanitària individual (TSI). També és recomanable portar la cartilla de l’INSS (Seguretat Social).
  • A països de la Unió Europea i de l'espai econòmic europeu, la targeta sanitària europea. També s'han establert convenis bilaterals amb diversos països de fora de la Unió Europea per poder accedir a les prestacions de la sanitat pública de cadascun.

  Es recomana contractar una assegurança privada i, en cas que la destinació no sigui cap dels casos anteriors, serà imprescindible fer-ho. En cas de ser beneficiari d'una mútua, cal informar-se si aquesta cobreix l’àmbit internacional.

  Per als camps de treball d’intercanvi internacional cal que consulteu l’apartat de camps de treball internacionals de la Direcció General de Joventut i escolliu l’entitat gestora del camp de treball que us interessa, on us facilitaran aquesta informació. 

 

Compromís dels participants

La participació en aquest programa suposa l’acceptació de les condicions generals i el reglament intern de cada camp de treball, mitjançant el qual es regulen els horaris dels àpats, la neteja d’espais propis, el silenci nocturn i l’ús responsable dels dispositius mòbils, entre d’altres aspectes orientats a afavorir la convivència.

El/la jove es compromet a:

a. Treballar desinteressadament els dies i les hores que estipuli el projecte del camp de treball en el qual s'ha inscrit.
b. Col·laborar en el desplegament de la programació de les activitats d’animació i participar-hi.
c. Contribuir a l’organització general del camp (tasques de neteja, de cuina, d’administració, etc.)
d. Respectar les diferents creences, ideologies i diferències de totes les persones participants en el camp de treball.
e. Romandre al camp des del començament fins a l’acabament de l’activitat programada.
f. Respectar les normes de règim intern i de convivència pròpies de cada camp de treball, que seran, entre d’altres, les següents:

• Acceptar les indicacions de les persones responsables de l’activitat.
• Complir els horaris en general.
• No utilitzar vehicles particulars durant el camp de treball.

La Direcció General de Joventut, l’Agència Catalana de la Joventut i les entitats juvenils responsables del camp es reserven el dret de modificar, anul·lar o ampliar qualsevol aspecte relacionat amb el camp de treball, les places i els torns del programa sense que això suposi reassignació de places.

 

Suggeriments i/o consultes

Podeu contactar amb nosaltres a través del correu electrònic: campsdetreball.tsf@gencat.cat o a través de l’Oficina Jove Calàbria al telèfon 93 483 83 84 o per correu electrònic a: barcelona.calabria@oficinajove.cat

 

Reclamacions

En cas que l’usuari vulgui formular alguna queixa haurà de fer-ho per escrit a la Direcció General de Joventut, a través del correu electrònic campsdetreball.tsf@gencat.cat o per correu postal al carrer Calàbria, 147 – 08015, Barcelona, a l’atenció de Camps de treball.

 
Data d'actualització: 09.02.2017