Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Preguntes freqüents. Camps de treball


INFORMACIÓ GENERAL

 

Què són els camps de treball?

Els camps de treball són estades d’estiu de voluntariat en què es combinen activitats lúdiques i de lleure amb la realització de tasques de servei a la comunitat, ja sigui ajudant persones, fent tasques de protecció de la natura o realitzant intervencions en el patrimoni. Aquestes activitats són idònies per als i les joves, atenent al component social, a l’intercanvi cultural que es propicia i a la relació amb l’entorn local, i aposten per la millora qualitativa dels projectes.

 

Qui organitza els camps de treball?

La Direcció General de Joventut dona suport en l’organització i al desenvolupament de tots els Camps de Treball que es realitzen en territori català.

 

Qui gestiona el camp de treball?

Els camps de treball poden estar gestionats per entitats juvenils, associacions i/o fundacions sense ànim de lucre.

 

Qui pot participar?

Els i les joves catalans/es interessats/des en participar en aquest programa que tinguin l’edat especificada en la descripció del camp de treball i que vulguin integrar-se en la vida del grup, tirant endavant la dinàmica de treball voluntària i les activitats d'animació que s’hi organitzin.

 

Quines modalitats de camps de treball hi ha?

Els camps de treball es divideixen en:

Camps a Catalunya:

- Camps de treball a Catalunya per a joves catalans: es desenvolupen a Catalunya i els/les participants són joves menors d'edat residents a Catalunya. Són promoguts per la Direcció General de Joventut i gestionats per entitats i associacions d’educació en lleure catalanes.

- Camps de treball a Catalunya d’intercanvi amb la resta de l’estat: es desenvolupen a Catalunya i els/les participants són joves menors i majors d'edat residents a Catalunya i joves procedents de la resta de l’estat espanyol, en virtut d’un intercanvi de places amb els organismes de Joventut de les Comunitats Autònomes.

- Camps de treball a Catalunya d’intercanvi internacionals: són camps que es porten a terme a Catalunya i on els i les participants són joves majors d’edat residents a Catalunya i joves i estrangers procedents de tota Europa (en alguns casos també procedents de països de fora de la UE). Els intercanvis es fan gràcies a acords amb associacions i organismes internacionals de voluntariat.


Camps de treball a la resta de l'Esta
t: aquests camps de treball es realitzen a la comunitat autònoma de l’Estat que s’indica en cada cas i n’avalen l’organització els governs respectius.


Camps de treball internacionals:
aquests camps de treball es realitzen en el país que s’indica en cada cas i estan organitzats per entitats i associacions del país on es fa el camp de treball. Les persones participants en aquests camps de treball són joves procedents de tot el món en virtut d’uns acords d’intercanvi de places amb organitzacions internacionals que organitzen camps de treball.

 

 

Quines tipologies de camps de treball hi ha?

Els camps de treball poden ser de temàtiques molt diverses com per exemple: Medi Ambient, Patrimoni, Arqueologia, Social, Cultural, Etnogràfic, Renovació, Treball social, Infants i joves, Festivals, Agricultura, Construcció, Art, Educació, Interculturalitat, Noves tecnologies, etc.

 

On puc trobar informació sobre els camps de treball?

 

On puc consultar la llista de camps de treball?

 

Què oferim als i les joves?

S’ofereix un projecte a la seva mida, on podran col·laborar de forma activa. Amb un equip de monitors/es per a assegurar que s’aconsegueixen els objectius i es respecta el funcionament i les necessitats del grup. Unes activitats de lleure per a gaudir del temps lliure en contacte amb la gent local. Un allotjament i la manutenció durant tot el camp de treball.

 

Quines són les condicions generals de participació?

Les condicions generals de participació en camps de treball estan definides en el document “Condicions generals dels camps de treball 2018” que trobaràs a la pàgina jove.cat/campsdetreball

 

 

On em puc informar de les condicions d’inscripció a camps de treball a Catalunya?

Per camps de treball a Catalunya consulteu http://jove.cat/campsdetreball 

Les places per a camps de treball a Catalunya per a joves catalans i camps de treball a Catalunya d’intercanvi amb la resta de l’estat, s’atorgaran mitjançant sorteig davant notari.

Si esteu interessats en places de camps de treball a Catalunya d’intercanvi internacional, haureu de contactar directament amb COCAT, l’entitat que gestiona les inscripcions, per obtenir tota la informació (www.cocat.org). 

On em puc informar de les condicions d’inscripció a camps de treball a algun municipi d’alguna Comunitat Autònoma?

La informació la trobareu a http://jove.cat/campsdetreball

Les places per a camps de treball a altres CCAA, s’atorgaran mitjançant sorteig davant notari.

 

On em puc informar de les condicions d’inscripció a camps de treball internacionals?

Per participar en un camp de treball a l’estranger, cal que consulteu l’apartat del web camps de treball internacionals on trobareu un llistat amb diverses entitats que organitzen camps internacionals des de Catalunya i que us facilitaran tota la informació.

 

Quin preu tenen els camps de treball?

La quota dels camps de treball a Catalunya varia segons la seva modalitat:
- Camps de treball a Catalunya amb participants residents a Catalunya: 193 euros.
- Camps de treball a Catalunya d’intercanvi amb la resta de comunitats autònomes: 110 euros.
- Camps de treball a Catalunya d’intercanvi internacional: 130 euros. Pot haver-hi camps de treball a l’estranger que comportin una quota extra. Trobareu aquesta informació a la fitxa descriptiva de cada camp de treball.

 

Què cobreix la quota?

Per als camps de treball a Catalunya la quota cobreix les despeses d’allotjament, d’alimentació, la direcció tècnica, les activitats de lleure i l’assegurança de responsabilitat civil.

 

Què no inclou la quota?

La quota no inclou l’assegurança mèdica, per tant, cal que l’aporti el/la participant per si es donés algun cas d’accident i/o malaltia. Segons quina sigui la destinació, per a accedir a la sanitat pública gratuïta necessitareu endur-vos algun dels documents següents:

• A Catalunya, la targeta sanitària individual (TSI) del CatSalut.
• A la resta de l’Estat espanyol, la targeta sanitària individual (TSI), però és recomanable que t’emportis també la cartilla de l’INSS (Seguretat Social).
• A països de la Unió Europea i de l'espai econòmic europeu, la targeta sanitària europea. També s'han establert convenis bilaterals amb diversos països de fora de la Unió Europea per a poder accedir a les prestacions de la sanitat pública de cada un.

Es recomana contractar una assegurança privada i, en cas que la destinació no sigui cap dels casos anteriors, serà imprescindible fer-ho. En cas de ser beneficiari/ària d'una mútua, cal informar-se si aquesta cobreix l'àmbit internacional.

Per als camps de treball a l'estranger cal que consulteu l’apartat de camps de treball internacionals de la Direcció General de Joventut i escolliu l’entitat que gestiona les inscripcions del camp de treball que us interessa, on us facilitaran aquesta informació.

 

Quan s’ha de realitzar el pagament?

Per a les places de camps de treball que s’atorguen mitjançant sorteig, un cop adjudicada la plaça s’informarà per correu electrònic al jove voluntari de la plaça assignada i l’enllaç al seu pagament. Aquest correu es rebrà a l'adreça de correu electrònic que hagueu identificat en les dades de la persona responsable del participant.

Cal fer un únic pagament del 100% de l’import del camp de treball fins a 5 dies hàbils a partir del dia de les adjudicacions en el cas de reserva confirmada a través del sorteig. En el cas de llista d’espera o inscripció directa de les places que queden disponibles, caldrà fer el pagament del 100% en un termini de 24 hores a partir del moment en què es faci la reserva.

En cas de no formalitzar el pagament dins del termini establert, es perdrà la reserva corresponent, i, per tant, quedarà anul·lada.

Per als camps de treball internacionals, cal que consulteu l’entitat que gestiona les inscripcions que us facilitarà la informació.

 

Si anul·lem la reserva, per qualsevol motiu, ens tornaran l’import que hem pagat?

No, no es tornarà cap import excepte per anul·lació del camp de treball.

 

Hi ha algun tipus de descompte?

No, en aquest programa no hi ha reduccions ni descomptes.

 

Es pot participar en més d’un camp de treball el mateix estiu?

No, ja que s’ha de donar la possibilitat a tothom que hi pugui participar.

 

Què passa si tinc unes necessitats alimentàries especials?

No passa res. En cas d'al·lèrgia o intolerància alimentària de la persona participant cal informar-ne al formulari d'inscripció de l'activitat adjuntant la documentació que s'hi demana amb la suficient antelació depenent aquesta del tipus d'al·lèrgia o intolerància:

• En el cas d'al·lèrgies comunes (gluten, fruits secs, lactosa, ou, peix, llegums, marisc i proteïna de llet de vaca) - 5 dies.
• En el cas de les al·lèrgies no comunes – 15 dies.
• En cas de risc de patir una reacció anafilàctica, cal que el pare/mare/tutor trameti un pla d'actuació avalat per un facultatiu amb una antelació mínima de 15 dies.

Si no es compleixen aquests terminis la reserva pot ser denegada.

 

Què passa si tinc una discapacitat física o psíquica o sensorial?

Per als camps de treball a Catalunya i a la resta de comunitats autònomes haureu de consultar bé la fitxa del camp de treball, aquesta us indicarà les possibilitats d’integració i adaptació als camps que hagueu triat. La preinscripció s’ha d’efectuar de la mateixa manera que els altres i un cop adjudicat el camp de treball haureu d’explicitar bé la discapacitat a la fitxa d’autorització i posar-vos en contacte amb l’entitat gestora del camp de treball per tal que, conjuntament amb l’Agència Catalana de la Joventut prengui i valori les mesures necessàries per cada cas amb la incorporació d’un un/a monitor/a especialitzat/da, augmentar ràtio de monitors/es, etc.

Per als camps de treball internacionals cal que consulteu l’apartat de camps de treball internacionals de la Direcció General de Joventut i escolliu l’enllaç a l’entitat gestora de la vostra inscripció on us facilitaran aquesta informació.

 

Què passa si sóc usuari/a d’un centre residencial d’acció educativa?

Per als camps de treball a Catalunya i a la resta de comunitats autònomes no hi ha cap problema en què hi pugueu participar. Les preinscripcions s’efectuen amb el mateix procediment que totes les altres.

Per als camps de treball d’intercanvi internacional cal que consulteu l’apartat de camps de treball internacionals de la Direcció General de Joventut i escolliu l’enllaç a l’entitat gestora del camp que us interessi que facilitarà aquesta informació.

 

PREINSCRIPCIONS

 

Com puc preinscriure’m a un camp de treball?

Per als programes de camps de treball a Catalunya per a joves catalans, camps de treball a Catalunya d’intercanvi amb la resta de l’estat, així com per a la oferta de places de camps de treball a altres CCAA, les places s’atorgaran mitjançant sorteig davant notari. Les preinscripcions es fan per internet

Per al programa de camps de treball a Catalunya d’intercanvi internacionals, l’usuari haurà de contactar directament amb COCAT, l’entitat que gestiona les inscripcions i demanar informació. www.cocat.org

Pels camps de treball internacionals cal que consulteu l’apartat de camps de treball internacionals de la Direcció General de Joventut on trobareu un llistat amb diferents entitats que gestionen camps internacionals des de Catalunya.

 

Quan podem realitzar les preinscripcions?

Des del 9 d’abril (a partir de les 12h del migdia) al 17 d’abril (fins a les 12h del migdia) per Internet. Els sistemes emprats són automàtics, la qual cosa facilita l’accés en igualtat de condicions i garanteix la transparència del procés.

Per als camps de treball a Catalunya d’intercanvi internacional, a partir del 12 de març fins la finalització de places directament amb COCAT.

Si esteu interessats en participar en camps de treball a l'estranger cal que consulteu l’apartat de camps de treball internacionals de la Direcció General de Joventut, escolliu l’enllaç a l’entitat gestora del camp que us interessa i us facilitarà aquesta informació.

 

No m’he preinscrit. Puc participar en un camp de treball aquest estiu?

En el cas que no hagueu efectuat la preinscripció dins del termini, a partir del 15 de maig (a les 12 h del migdia), un cop acabat el procés públic de sorteig i adjudicació de places, podreu accedir al portal, consultar les places disponibles i, si esteu interessats, fer reserva directa de plaça.

Pels camps de treball d’intercanvi internacional cal que consulteu l’apartat de camps de treball internacionals de la Direcció General de Joventut i escolliu l’enllaç a l’entitat gestora del camp que us interessa i us facilitarà aquesta informació.

 

 

Quines dades necessito per fer la preinscripció?

Els usuaris s’hauran de registrar al lloc web abans d’iniciar les preinscripcions, on obtindran un usuari i hauran de generar una paraula de pas per poder consultar, modificar o anul•lar les seves dades en les preinscripcions.

Si la persona ja està registrada (perquè ha participat en anteriors campanyes o programes de la Xanascat com “Vacances en família” o “L’estiu és teu”), només cal que introdueixi el seu NIF/NIE/passaport i la paraula de pas.

Si no es recorda la paraula de pas, cal clicar sobre l’opció "Has oblidat la contrasenya?" i introduir el NIF/NIE/passaport. Posteriorment es rep al correu electrònic que es va identificar un enllaç per tal de generar una nova paraula de pas.

En el registre de la persona responsable de la preinscripció es demanen les següents dades:

• Número de NIF/NIE/passaport
• Nom i cognoms
• Data de naixement
• Adreça de correu electrònic
• Telèfon de contacte (preferiblement mòbil)
• Adreça completa (domicili, cp i població)

1. Introduir les dades de les persones participants
Un cop registrat, ja es pot fer la preinscripció de cadascuna de les persones participants al programa camps de treball 2018. Les dades necessàries per fer la preinscripció:

Dades de la persona participant

- Nom i cognoms 
- Sexe
- Data de naixement
- Número de NIF/NIE (obligatori per a més grans de 14 anys)


Dades del responsable del participant (pare/mare/tutor)

- NIF/NIE/CIF de la persona física o jurídica legalment responsable del menor participant
- Nom i cognoms
- Adreça de correu electrònic
- Telèfon de contacte (preferiblement mòbil)
- Adreça completa (domicili, cp i població)

 

IMPORTANT: Un cop fet el sorteig, tota la informació referent a l’adjudicació de la plaça, el pagament i la informació del camp de treball adjudicat es rebrà en el correu electrònic que s’hagi detallat en les dades del responsable de cada participant.

- Codi dels camps de treball sol·licitats per ordre de preferència (un màxim de tres).

Per cada responsable de preinscripció, el sistema permet preinscriure un màxim de 2 participants per cada grup d’edat. Per això, és necessari disposar de totes les dades completes de cadascun dels joves que es vulguin preinscriure i dels seus corresponents responsables legals. És imprescindible disposar de l’autorització dels responsables legals dels joves per introduir les dades personals al sistema. Podeu trobar model d’autorització a l’avís legal de l’ACJ: www.xanascat.cat

2. Generar la preinscripció
Una vegada introduïdes les dades, seleccionats els camps de treball i validades totes les dades s'haurà d'acceptar la preinscripció i que el programa adjudiqui un número concret per a cada jove participant, generant així el número de sorteig que serà el de referència per a la participació al sorteig públic.

Si no s’han generat els números de sorteig quan es tanquin les preinscripcions, no serà possible generar-los. En aquest cas, l’usuari no participarà en el sorteig i no es podrà assignar cap plaça fins que tot el procés hagi acabat.

 

Quants/es joves es poden preinscriure junts?

El sistema permet preinscriure un màxim de 2 participants del mateix grup d’edat.

 

Quins són els terminis de preinscripció?

Des del 9 d’abril (a partir de les 12h del migdia) al 17 d’abril (fins a les 12h del migdia) per Internet. 

No m’accepta el NIF. Què he de fer?

Primer de tot verifiqueu el format del DNI/NIF introduït. Aquest hauria de seguir el format nnnnnnnnL (00000000X)

El sistema no accepta passaports per participants, sí per responsables. Si el vostre fill/filla resideix fora d’Espanya, té 14 anys o més i no disposa de NIF/NIE, caldrà que us poseu en contacte amb camps de treball (+34 93 483 84 35) per tal que us gestionin la preinscripció.

 

No m’accepta el NIE. Què he de fer?

Primer de tot verifiqueu el format del NIE introduït. Aquest hauria de seguir el format LnnnnnnnnL (Y0000000X)

El sistema no accepta passaports per participants, sí per responsables. Si el vostre fill/filla resideix fora d’Espanya, té 14 anys o més i no disposa de NIF/NIE, caldrà que us poseu en contacte amb camps de treball (+34 93 483 84 35) per tal que us gestionin la preinscripció.

 

El/la jove no té NIF. Puc fer la preinscripció?

Segons la normativa vigent és necessari el DNI/NIE del/la participant si aquest/a té 14 anys o més. Si el/la jove té 14 anys o més i no té DNI/NIE haurà de disposar-ne per a poder fer la preinscripció.

 

Quin dia es fa el sorteig?

El sorteig es realitzarà el dijous 19 d’abril davant notari. El resultat del sorteig es farà públic a partir de les 12 hores del migdia del dia 20 d’abril i es penjarà a la pàgina de camps de treball.   

 

Com s’assignen les places?

Per als programes de camps de treball a Catalunya per a joves catalans, camps de treball a Catalunya d’intercanvi amb la resta de l’estat, així com per a la oferta de places de camps de treball a altres les places són limitades i s’atorgaran per sorteig davant notari el dia 19 d’abril, d’entre les preinscripcions vàlides realitzades durant el període de preinscripció. El resultat del sorteig es farà públic a partir de les 12 hores del migdia del dia 20 d’abril.

L’ordre de preinscripció no és determinant del resultat del sorteig, que es farà d’entre totes les sol·licituds vàlides rebudes. Les places s’adjudicaran a través d’un procés automàtic i les preinscripcions realitzades per un/a mateix/a responsable es mantindran agrupades d’acord amb el grup d’edat.

El procés automàtic de preinscripció adaptarà la demanda a la disponibilitat de places del programa, d’acord amb les places lliures en cada camp. D’aquesta manera, el programa pot rebutjar les opcions que no s’adapten a aquests criteris.

 

Quines situacions possibles hi poden haver després del sorteig?

El resultat del sorteig es penjarà a la pàgina de camps de treball: jove.cat/campsdetreball el dia 20 d’abril a partir de les 12h del migdia.

En aquest llistat apareixerà el número de sorteig i l’estat, que podrà ser:

Plaça assignada: plaça adjudicada de les vostres preferències.
Llista d’espera: aquelles persones a qui no s’ha pogut assignar plaça.

Un cop conegut el resultat del sorteig, l’assignació de places s’efectuarà automàticament en ordre correlatiu ascendent a partir del número aparegut en el sorteig.

A partir del 23 d’abril a les 12 h del migdia, un cop adjudicada la plaça, s’enviarà un correu electrònic a la persona responsable de la preinscripció, que informarà del número de sorteig i l’estat de la seva inscripció (reserva confirmada o llista d’espera).

 

Llista d’espera

Les persones que hagin quedat en llista d’espera, a partir del 8 de maig a les 12 h del migdia podran accedir al portal de preinscripcions per consultar i autoadjudicar-se les places disponibles.

Per autoadjudicar-se una plaça lliure cal entrar dins del portal de preinscripcions, clicar sobre la darrera opció del menú “Consulta i assignació directa de places”, seleccionar el programa de camps de treball i la següent pàgina mostrarà tots els participants de la preinscripció i les places disponibles segons el seu grup d’edat i el nombre de participants marcats. Per poder seleccionar una plaça lliure cal seleccionar les caselles de cada persona participant i la plaça o places disponibles desitjada. En cas que les persones participants no vulguin inscriure’s al mateix camp de treball caldrà fer per separat cada autoadjudicació.

En aquest procés pot ser que els llistats de l’oferta no estiguin actualitzats automàticament (són orientatius), així que quan feu la inscripció fins que no premeu sobre el botó reservar, el programa no us informarà si finalment podeu accedir a la plaça que desitgeu.

 

INFORMACIÓ ESPECÍFICA DE CAMPS

 

Quan tindré més informació del camp on m’he inscrit?

Un cop fet el pagament i reservada la plaça, l’entitat gestora del camp de treball farà arribar a l’adreça electrònica del/la participant, la fitxa d’inscripció, on caldrà que hi constin les dades personals i mèdiques, així com les autoritzacions per a l’ús dels drets d’imatge, el transport en vehicle privat i/o la participació en activitats extraordinàries.

Per als camps de treball d’intercanvi internacional cal que consulteu l’apartat de camps de treball internacionals de la Direcció General de Joventut i escolliu l’enllaç a l’entitat gestora del camp que us interessa i us facilitarà aquesta informació.

 

Com arribem al camp de treball?

Dins de cadascuna de les fitxes informatives dels camp de treball on us heu inscrit trobareu un croquis i informació de com arribar-hi.

 

Està inclòs el transport dins la quota?

La quota no inclou el bitllet d’avió o qualsevol altre mitjà de transport que agafeu per arribar al camp de treball.

 

A quina hora s’ha d’arribar el primer dia del camp de treball?

L’hora d’entrada varia segons el camp de treball. Cal que consulteu la fitxa de cada camp de treball on indica el punt de trobada, el dia i l’hora.

 

A quina hora s’ha de marxar l’últim dia del camp de treball?

L’hora de sortida varia segons el camp de treball. Cal que consulteu la fitxa de cada camp de treball on indica el punt de recollida, el dia i l’hora.

 

S’ha de portar alguna documentació el primer dia del camp de treball?

Sí, s’ha de portar la targeta sanitària i el DNI/NIE. Si es té mútua privada, cal portar la targeta sanitària corresponent i, si fos necessari, receptes en blanc que es retornarien l’últim dia juntament amb la resta de la documentació. Dins de la fitxa informativa de cada camp de treball trobareu un llistat amb la documentació a presentar. 

En el cas de camps d’intercanvi internacional cal que consulteu la documentació requerida a cada país.

 

Es necessita l’original de la targeta sanitària o n’hi ha prou amb una fotocòpia?

Sí, cal que porteu l’original el primer dia del camp de treball.

 

He perdut la targeta sanitària. Què puc fer?

Cal que ho comuniqueu a la persona responsable del camp de treball i que ho recordeu el primer dia del camp de treball.  

 

Com podem posar-nos en contacte amb el/la jove en el transcurs del camp de treball?

Els pares/mares,tutors/es i/o amics/gues no poden trucar. Si és urgent, es pot contactar amb el/la responsable del camp de treball i ell/ella el podrà posar en contacte amb el seu fill/a si ho veu convenient.

 

Podem anar a veure el/la jove durant el camp de treball?

No estan permeses les visites durant els camps de treball.

 

Com podem comunicar a la persona responsable del camp de treball qualsevol fet relacionat amb malalties, dietes especials, etc...?

Per als camps de treball a Catalunya i a la resta de Comunitats Autònomes cal indicar-ho al formulari d’inscripció que us farà arribar l’entitat gestora del camp on esteu inscrit/a i adjuntar la documentació requerida. Tota aquesta informació serà gestionada pel/la responsable del camp de treball, respectant tota la normativa de protecció de dades.
Qualsevol malaltia, dieta o incidència que hagi sorgit després d’enviar la fitxa recordeu que ho heu de comunicar al/la responsable del camp de treball el primer dia, a l’arribada.

Ocultar informació mèdica de rellevància pot ser motiu d’expulsió

Per als camps de treball d’intercanvi internacional cal que consulteu l’apartat de camps de treball internacionals de la Direcció General de Joventut i escolliu l’enllaç a l’entitat gestora del camp que us interessa i us facilitarà aquesta informació.

 

Quina ràtio de monitors/es hi ha en un camp de treball?

La ràtio exacta depèn del tipus de camp de treball i el nombre de participants. Cal tenir en compte que tots els camps de treball que es realitzen a Catalunya es regeixen pel Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

En camps de treball d’intercanvi a la resta de l’estat i a l’estranger, s’aplica la normativa vigent en el territori que els acull.

 

El/la jove pren una medicació especial la qual no es pot comprar amb recepta mèdica convencional, què he de fer?

En aquest cas haurà de parlar amb el/la metge/ssa del/la jove per tal que us prepari una recepta del medicament en qüestió i donar-la al/la responsable del camp de treball el dia de l’arribada.

 

Poden els/les joves guardar els medicaments?

No, els medicaments s’han de donar als/les responsables del camp de treball en el moment de l’arribada. En aquest moment es prendrà nota de tot el necessari referent al medicament (quan, per què...). Només es permetrà conservar una medicació en mans del/la jove en casos molt excepcionals.

La informació mèdica cal indicar-la al formulari d’inscripció que us farà arribar l’entitat gestora del camp on esteu inscrit/a i adjuntar la documentació requerida.

Si els medicaments necessiten un sistema d’emmagatzematge específic (nevera, etc.) cal que ho aviseu amb temps suficient a l’entitat.

 

Què mengen els participants?

Una dieta equilibrada. Si algun/a jove necessita alguna dieta especial, car fer-ho constar al formulari d'inscripció i comentar-ho amb la persona responsable del camp de treball.

 

Podem anar a recollir al participant un dia puntual per anar al metge, celebració familiar, etc.?

Per causes de força major i signant el full d’autorització d’absència corresponent que els donarà el/la coordinador/a del camp de treball, és possible. Es recomana però que sigui realment per causes de força major, doncs això altera força el funcionament del camp de treball, tant pel/la jove com per la resta de companyes i companys.
Si la persona que va a buscar al/la jove no és el pare/mare/tutor, caldrà lliurar l’autorització pertinent. I sempre caldrà signar l’autorització d’absència.

 

Què cal portar al camp de treball?

Dins la fitxa de cada camp de treball trobareu un llistat amb tot allò que el/la jove necessita.
Convé que l'equip sigui col·locat en una sola bossa, motxilla o maleta. 

 

Què no es pot portar al camp de treball?

No s’han de dur objectes de valor ni aparells de ràdio, IPOD, MP3, consoles , etc. En cap cas l’entitat gestora del camp de treball, ni la Direcció General de Joventut ni l’Agencia Catalana de la Joventut se’n farà responsable en cas de pèrdua, robatori o qualsevol tipus d’accident o incident amb aquests aparells.

 

Cal portar sac de dormir al camp de treball?

Depèn del camp de treball. Dins de la fitxa informativa de cada camp de treball trobareu un llistat amb tot el material imprescindible que cal portar. 

 

Els/les joves han de portar diners?

No es preveu que els/les joves hagin de tenir cap mena de despesa addicional.

 

Poden portar mòbils?

La utilització dels telèfons mòbils és permesa en els camps de treball sempre que es compleixin les pautes mínimes i comunes establertes en tots els camps de treball. Aquestes pautes formen part dels reglament intern de cada camp de treball i hi estan descrites.

Cada jove serà responsable del seu propi dispositiu mòbil, sense que l’entitat gestora del camp de treball, ni la Direcció General de Joventut, ni l’Agencia Catalana de la Joventut se’n facin responsables en cas de pèrdua, robatori o qualsevol tipus d’accident o incident que li pugui passar.

El no-compliment de les pautes d’ús d’aquests aparells pot ser considerat com a falta greu de les normes de convivència del camp de treball, amb la sanció corresponent.

 

Quins fets són motiu d’expulsió?

Són els considerats molt greus en el full de règim intern i la reiteració dels fets greus. Els trobareu detallats a la fitxa d’autorització que s’enviarà des de l’entitat abans de l’inici del camp de treball i el dia d’arribada es lliurarà també als i les joves i al responsable legal de la persona participant.

 

Si l’edat mínima per a participar en un camp de treball d’intercanvi amb Comunitats Autònomes o Internacional són 18 anys, però jo els faig més tard que comenci el camp de treball puc apuntar-m’hi?

Malauradament, si el dia que comença el camp de treball no heu complert l’edat mínima per participar-hi, no us podreu inscriure.

 

Puc participar en un camp de treball d’intercanvi internacional a Catalunya?

Si, sempre que el primer dia del camp de treball tingueu 18 anys.

 

Puc participar en un camp de treball si tinc 13 anys?

Malauradament els camps de treball comencen als 14 anys. De manera que si el dia que comença el camp de treball no heu complert l’edat mínima per participar-hi, no us podreu inscriure.

 
Data d'actualització: 25.04.2018