Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Identificació dels codis d'inscripció al Registre d’Instal·lacions Juvenils de Catalunya segons el tipus d'instal·lació

La inscripció al Registre d’Instal·lacions Juvenils de Catalunya atorga un codi que identifica a totes les instal·lacions juvenils de Catalunya que estan degudament legalitzades: albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de natura i campaments juvenils. Aquest codi ha de figurar en tots aquells mitjans i materials publicitaris que s’utilitzin per anunciar aquestes instal·lacions.

Alberg de joventut
El codi RIJC dels albergs de joventut es forma amb les inicials AJ seguides de 6 xifres, completant les xifres significatives amb zeros.
Exemple: AJ000365.

Per a efectuar l’autoliquidació de la taxa turística el codi RIJC s’ha de completar amb dos dígits de control (DC), que les persones interessades poden consultar en els enllaços relacionats.

Casa de colònies
El codi RIJC de les cases de colònies es forma amb les inicials CC seguides de 6 xifres, completant les xifres significatives amb zeros.
Exemple: CC000023.

Granja escola
El codi RIJC de les granges escola es forma amb les inicials GE seguides de 6 xifres, completant les xifres significatives amb zeros.
Exemple: GE000454.

Aula de natura
El codi RIJC de les aules de natura es forma amb les inicials AN seguides de 6 xifres, completant les xifres significatives amb zeros.
Exemple: AN000146.

Campament juvenil
El codi RIJC dels campaments juvenils es forma amb les inicials CJ seguides de 6 xifres, completant les xifres significatives amb zeros.
Exemple: CJ000412.

Data d'actualització: 08.11.2018