Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Temes  > Treball  > Condicions laborals  > Condicions de seguretat i salut
 

Joves i seguretat i salut laboral

L’Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball ha engegat una campanya per impulsar les pràctiques de treball saludables entre els treballadors joves, i per desenvolupar unes condicions de treball favorables que promoguin la sostenibilitat del treball al llarg de la vida laboral. Creus que, per ser jove, començar en una feina o fer pràctiques laborals, no tens els mateixos drets en matèria de seguretat laboral que les persones que porten molts anys en una mateixa feina?

Segons dades de l’Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball, els joves d’entre 18 i 24 anys tenen un nivell de sinistralitat un 50% superior a la resta de treballadors de qualsevol altre grup d’edat. Cada any, a Europa, milers de joves pateixen lesions o malalties originades a la feina. Un accident de treball o una malaltia professional com a resultats de l’activitat laboral poden tenir conseqüències per a la resta de la teva vida, quan en la major part dels casos es podrien evitar. No arrisquis la vida o la salut a la feina quan ho pots evitar tenint la informació adequada. És important promoure el treball sostenible i l’envelliment saludable des de l’inici de la vida laboral.


Causes de la desprotecció entre els treballadors joves

Causes de la desprotecció entre els treballadors joves

Quan comences en una nova feina és molt possible que no tinguis experiència i, de vegades, fruit de la teva joventut, no tinguis prou maduresa física i psicològica.

Si ets jove, aquests són els factors que et poden posar en perill:

 • Falta de qualificació i formació.
 • Desconeixement de les obligacions de l’empresari, així com dels teus propis drets
 • Falta de confiança per expressar-te quan sorgeix un problema.
 • Desconeixement per part dels empresaris de la protecció addicional que necessiten els treballadors joves.
 

Els teus drets i les teves responsabilitats

Has de saber que tens dret a:

 • Conèixer els riscos del teu lloc de treball, què has de fer per estar segur/a i què fer si es produeix un accident o una emergència.
 • Rebre informació, instruccions i formació gratuïtes sobre aquestes matèries, que han de ser específiques per al lloc de feina que desenvolupis.
 • Rebre gratuïtament l’equip de protecció necessari.
 • Participar formulant preguntes, informant de les pràctiques o condicions poc segures, i ser consultat per l’empresari en relació amb les qüestions de seguretat.

Si tens dubtes sobre la seguretat de qualsevol aspecte de la teva feina tens dret a exposar-los al teu superior. En última instància, tens dret a negar-te a fer una feina que no sigui segura.

Al mateix temps, també és la teva responsabilitat:

 • Seguir totes les normes, instruccions i formació de seguretat, especialment pel que fa a l’ús d’equips i maquinària, dispositius de seguretat o equips de protecció individual,com guants o màscara.
 • Informar el teu superior dels riscos per a la salut i la seguretat a la feina.
 

Consells per treballar amb seguretat

Consells per treballar amb seguretat

Aquests consells t’ajudaran a evitar problemes de seguretat a la feina, no te la juguis!

 • No realitzis cap tasca fins que no t’hagin format de manera adequada.
 • Si creus que t’han donat massa informació i massa ràpida, demana que t’ho repeteixin més a poc a poc per entendre-ho bé.
 • No abandonis la teva àrea de treball excepte si t’han dit que ho pots fer. Altres àrees poden presentar riscos dels quals pots no ser conscient (cables elèctrics aeris, substàncies químiques tòxiques o terres relliscosos).
 • Si no estàs segur/a d’alguna cosa pregunta a algú abans de fer res: consultar a un superior o a un company/a por impedir que hi hagi un accident.
 • No t’estiguis de demanar més informació si no tens les coses clares.
 • Fes servir sempre els equips de protecció individual adequats per a cada tasca (calçat de seguretat, casc o guants). Has de saber quan i com has de fer servir els equips de protecció, on són i com mantenir-los.
 • Assegura’t de saber com actuar davant una situació d’emergència, tant si es tracta d’una alarma d’incendi, com d’un tall de subministrament elèctric o de qualsevol altra situació
 • Comunica immediatament qualsevol accident al teu superior. Si a la l’empresa hi ha un delegat de prevenció, també cal que n’estigui informat.
 • Estigues alerta a possibles símptomes, com maldecap, mareig, irritacions a pell, ulls, nas o gola, i no els restis importància. Si al centre de treball hi ha personal sanitari, comenta’ls la situació. Si vas a veure al teu metge de capçalera, perquè tens algun problema, explica-li quina feina fas.
 • Segueix els consells i les instruccions que t’han donat: fer descansos, ajustar la cadira a les teves necessitats, portar equips de protecció, etc.

 

 

A què has de prestar especial atenció?

A què has de prestar especial atenció?

Per evitar accidents o lesions has de tenir especial cura en les situacions següents:

 • Ensopegades i caigudes. Són les causes més comunes d’accidents per la falta d’espai, el desordre, derrames de líquids al terra, cables sols o terres en mal estat.
 • Màquines i equips. Molts accidents els provoquen un manteniment insuficient; falta de dispositius de seguretat; falta de formació;fallades elèctriques que poden causar cremades o incendis i que poden ser mortals; intentar arreglar una màquina sense parar-la primer, i desendollar-la de la corrent elèctrica. Les màquines més perilloses són les que es troben a les cuines dels restaurants i a les fàbriques
 • Aixecament de càrregues. Aixecar càrregues pesades o inestables, adoptar postures forçades o aixecar càrregues per a les quals no s’han previst mitjans adequats com carretons.
 • Feina ràpida i repetitiva. Sol comportar postures forçades i manca de períodes de descans adequats: aquesta mena de feina pot produir dolors, molèsties i danys musculars i d’articulacions. Alguns exemples d’aquestes feines són les dels treballadors/es de les cadenes de muntatge, les dels caixers/es de supermercat o les dels operadors d’ordinador.
 • Soroll. Els nivells de soroll massa elevats poden malmetre l’oïda sense que la persona afectada se n’adoni, atès que la lesió es produeix lentament. Aquests tipus de danys poden ser irreparables. Altres perills físics relacionats són les vibracions i les radiacions.
 • Productes químics. Inclouen els productes comuns de neteja, pintures, productes utilitzats a perruqueries i la pols. Algunes substàncies presents a centres de treball poden causar reaccions al·lèrgiques que ataquen agressivament la pell, produir asma crònic, càncer, o malformacions en fetus. Poden afectar el fetge, el sistema nerviós i la sang.
 • Estrès. Pot produir-se a causa d’una mala organització de la feina; a una càrrega de treball elevada; a responsabilitats poc definides, o a massa pressió. L’estrès també pot ser el resultat de l’assetjament moral per part de caps o de companys de feina.
 • Violència. quan la feina suposa atenció al públic. Inclou violència verbal i física.
 • Entorn laboral. L’ambient físic a la feina pot provocar malestar a causa del fred, la calor, temperatures extremes, o mala il·luminació.
 

Protecció especial als menors de 18 anys

Els menors de 18 anys requereixen proteccions especials i NO poden realitzar feines que:

 • Vagin més enllà de les seves capacitats físiques o psicològiques.
 • Els exposin a substàncies tòxiques.
 • Els exposin a radiacions perjudicials.
 • Comportin un risc per temperatures extremes, soroll o vibracions.
 • Puguin provocar accidents per la falta d’experiència, formació o atenció a la seguretat.


Amb l’excepció dels menors que hagin superat l’edat d’escolarització obligatòria, sigui necessari per la seva formació professional, tingui una supervisió adequada i el seu empresari li pugui garantir una protecció adequada.

Existeixen restriccions en l’horari de treball dels menors de 18 anys. Tenen dret a períodes de descans més amplis que a altres treballadors, i, normalment, no se’ls hi permet els torns de treball nocturns.

 

Exposició al risc

Exposició al risc

Els principals riscos als quals t’exposes com a jove a la teva feina són el soroll, les vibracions, la calor, els fred i les substàncies perilloses. Quins riscos afecten més segons el tipus de feina?

 • Sorolls elevats: hostaleria, restauració i construcció.
 • Lesions auditives: centres de trucades, màrqueting telefònic.
 • Exposició a la calor: feines a l’aire lliure (agricultura, construcció, indústria, hostaleria i restauració).
 • Exposició a substàncies perilloses (productes de neteja, benzina, dissolvents i productes de perruqueria): agricultura, construcció i perruqueria.
 • Trastorns múscul-esquelètics, inclosos els dolors d’esquena: feines que requereixen demanda física (manteniment de postures forçades, manipulació manual de càrregues i realització de moviments repetitius).
 • Assetjament sexual: dones joves amb treball precari en hostaleria i serveis.
 

Repercussions per a la salut

Repercussions per a la salut

Segons les Estadístiques Europees d’Accidents de Treball, l’índex d’incidència d’accidents de treball no mortals és un 40% superior entre les persones de 18 a 24 anys. Els homes joves apareixen especialment com un grup de risc des del punt de vista de la seguretat.

Els treballadors joves mostren una menor taxa global d’accidents mortals. Tot i això, la construcció és el sector amb major nombre de víctimes mortals joves. També hi ha una alta incidència d’accidents mortals en l’agricultura, el transport i les comunicacions i la indústria.

Segons les Estadístiques Europees de Malalties Professionals les cinc primeres malalties professionals que afecten els joves són les reaccions al·lèrgiques, les irritacions de la pell, les malalties pulmonars, les malalties infeccioses i els trastorns múscul-esquelètics.

 
 
Data d'actualització: 17.06.2016