Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Temes  > Treball  > Condicions laborals  > Protecció social
 

Protecció social

Les prestacions socials de la Seguretat Social són un conjunt de mesures que es posen en funcionament per preveure, reparar o superar determinades situacions d'infortuni o estats de necessitat concrets que solen originar una pèrdua d'ingressos o un excés de despeses en les persones que els pateixen. En la seva majoria són econòmiques. Les més rellevants per a les persones treballadores són les següents:

Assistència sanitària
L'assistència sanitària de la Seguretat Social està integrada pel conjunt de prestacions mèdiques i farmacèutiques destinades a conservar o restablir la salut dels i les beneficiàries.

Incapacitat per treballar
Si per motius de salut no pots treballar, has de sol·licitar la baixa mèdica. D’aquesta situació se’n deriva el dret a percebre una suma de diners.

ATENCIÓ! Cal tenir en compte que molts convenis col·lectius milloren les prestacions per incapacitat per treballar (IT). Per tant, en el cas de trobar-te en aquesta situació sempre hauràs de consultar el teu conveni.

Atur
Es poden acollir a la protecció per atur aquelles persones que, podent i volent treballar, perdin la seva feina de forma temporal o definitiva, o vegin reduïda la seva jornada de treball.

Maternitat, paternitat i riscos durant l'embaràs
Si ets dona, t’interessa consultar les pàgines web de l’Institut Català de les Dones o del Instituto de la mujer y para la igualdad de Oportunidades.

ATENCIÓ! Cal tenir en compte que moltes convenis col·lectius milloren la protecció per maternitat i paternitat...per tant, en el cas de trobar-te en aquesta situació sempre hauràs de consultar el teu conveni.

Data d'actualització: 11.05.2017