L'estiu, un bon moment per formar-te o treballar en el món de l’educació en el lleure!